Webb-tv

Se M2M For Real-seminariet här

Här kan du se seminariet M2M For Real i efterhand. Seminariet är uppdelat i två videosekvenser, nedan hittar du tider för att gå direkt till det avsnitt du vill se.

Publicerad:

20 jun 2012 - 13:47

Uppdaterad:

20 jun 2012 - 13:47

Klicka här för att se sekvens 1:

0.00 Inledning Jonas Ryberg och Anders Linger från Mobil Business

6.40 Inledande presentation Magnus Melander, moderator

14.30 Keynote: Hans Dahlberg, TeliaSonera

51.20-1.08.00  Case-maraton 1  

Data är guld i fastighetsbranschen – Hur ett fastighetsbolag använder M2M-data och gröna fingrar som konkurrensmedel

Bättre och lönsammare sågverk - Hur man tar tillvara data som redan skapas i befintliga system och gör system som ökar kvalitet och lönsamhet i produktionen

Kontinuerlig produktutveckling ger godare kaffe - Ökad konkurrenskraft och bättre lönsamhet med uppkopplade kaffeautomater.

Casepresentatörer: Anders Ullstrand Flexolvit, Pontus Appel Episcope, Patrik Boccara Kombridge

Klicka här för att se sekvens 2:

0.00-8.40 Case-maraton 1 fortsätter

Paus

41.20-1.48.30 Case-maraton 2

Cyklar till folket på nytt sätt - Hur man etablerar kommersiellt fungerande cykeluthyrning med hjälp av M2M

Mycket mer business med uppkopplade varuautomater - Hur uppkopplade varuautomater med många betalningsalternativ förutom effektiv och miljövänlig drift ger stor merförsäljning

Ansvarsfull varudistribution- Trygg och ansvarsfull varuleverans genom trådlös övervakning

När nästan alla kan utveckla förändras världen snabbt – Folkets lösning på problem med New Yorks avlopp och strålning från Fukushima Daiichi

Effektiv och användarvänlig infartsparkering - Hur man applicerar modern teknik och ett holistiskt synsätt på infartsparkeringar

Kontrollerad mjölkproduktionen med uppkopplad ko - Med M2M blir övervakning och kontroll av kor på stora gårdar effektiv

Hälsotrenden är en frisk innovationsfläkt för vården – Nya innovativa M2M-baserade lösningar för vård och omsorg från oväntat håll

Efter mätaravläsning kommer innovation - Med data om elförbrukning utbildas användare och vi kommer snabbt närmare klimatmålen

Casepresentatörer: Petter Green Info 24, Henrik Stensson Fridat, Sofia Svanteson Ocean Observations, Anna Caracolias Adimo, Daniel Thysell Tritech, Henrik Ahlen Alfa Bravo, Patrik Björkman Maingate

1.48.30 Paneldebatt & summering

Paneldeltagare: Sofia Svanteson Ocean Observations, Torbjörn Svedenklint Reitan Servicehandel, Bo Ribbing Ericsson, Tobias Eriksson Solving Efeso

.

.

 

.