• Mobilen är vår tids viktigaste ägodel. Enligt studien ”Svenskarna och internet 2016” spenderar den genomsnittliga svensken nio timmar i veckan med att surfa med mobilen. Trenden är tydlig, vi använder mobilen oftare och dess betydelse ökar.

Vad är en Kernel?

Vad är en Kernel?

Kernel är den engelska termen för operativsystemkärna, som är den innersta delen av ett operativsystem.  

Operativsystemkärnan har som uppgift att starta systemet, hantera resurstilldelningen samt kommunicera med hårdvaran.

Källa: Wikipedia