Samsung överklagar domstolsbeslut

Galaxy Tab 10.1 kan säljstoppas inom EU

Efter att en tysk domstol gått på Apples linje och beslutat om ett tillfälligt förbud för Samsung att sälja Galaxy Tab 10.1 meddelar nu Samsung att beslutet ska överklagas.

Publicerad:

10 aug 2011 - 09:14

Uppdaterad:

10 aug 2011 - 09:14

De juridiska tvisterna mellan Apple och Samsung när det gäller likheter mellan de båda tillverkarnas produkter forsätter. Efter att Apple varit framgångsrika i en rättstvist om den australiensiska marknaden har man nu  siktat in sig på att få till samma försäljingsförbud på den europeiska marknaden. Därför har man vänt sig till en tysk distriktsdomstol i Düsseldorf som utfärdat ett temporärt beslut som förbjuder försäljninge av Galaxy Tab 10.1 inom EU, uppger nyhetsbyrån Reuters.

Enligt vissa källor ska försäljningsförbudet gälla inom EU-länderna med undantag för Nederländerna, eftersom det pågår en separat rättstvist mellan de båda tillverkarna där.

Samsung har meddelat att man tänker överklaga den tyska domstolens beslut och även om beslutet skulle vara gällande fram tills att ett eventuellt överklagande har behandlats så är det oklart vilka effekter det har i praktiken. Det verkar också finnas olika uppfattningar om vilken rättsverkan ett beslut i en lokal tysk domstol har för övriga delar av EU.

På The phone house säger Jonny Malmlöf, pr-ansvarig, att man inte kommer vidta några åtgärder i nuläget utan inväntar eventuell information från Samsung.

Inte heller hos operatören Tre har beslutet fått några omedelbara konsekvenser, säger Erik Hörnfeldt till Mobil.se

.

.

 

.