https://www.mobil.se/business/samsung-kar-och-lg-backar
388079
Olika trender

Samsung ökar och LG backar

[{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/imported/644250.png?itok=4dXOfjmh', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/imported/644250.png?itok=8k6CVc1z', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/imported/644250.png', w: 498, h: 456, title: ' ' },]
Efter Nokias bokslut har nu de två koreanska konkurrenterna Samsung och LG presenterat sina siffror för förra årets sista kvartal. Samsung fortsätter att utvecklas positivt medan motsatsen råder för LG.

Efter att LG och Samsung levererat sina kvartalsrapporter har nu samtliga stora mobiltillverkare rapporterat för förra årets avslutande tre månader. De nya siffrorna från LG och Samsung visar att respektives trender håller i sig.

LG, som rapporterade rörelseförluster för årets andra och tredje kvartal, presenterade sin tredje raka kvartalsförlust samtidigt som det går trögt med volymerna. Samsungs fina trend med stabila vinstmarginaler kring 10 procent fortsätter med det och har även noterat ett nytt volymrekord.

Samsungs helårsvolym uppgick till drygt 280 miljoner mobiler, vilket är en ökning med drygt 23 procent jämfört med 2009 års dryga 227 miljoner mobiler. För det avslutande kvartalet förra året blev volymen 80,7 miljoner levererade mobiler, vilket är drygt 17 procent fler än samma period 2009 och 13 procent fler än under föregående kvartal.

Andelen smartphones ur Samsungs Q4-volym uppgick till cirka 14 procent vilket innebär drygt 11 miljoner enheter. Ett av flaggskeppen – Galaxy S – stod för cirka 3 miljoner av dessa. Samsung uppger att cirka 10 miljoner Galaxy S har levererats sedan säljstarten i somras.

För LG:s del var helårsvolymen 2010 näst intill en tangering av 2009 års volym. De 116,7 miljoner mobilerna för helåret är cirka en procent färre de 117,9 miljoner mobilerna under 2009. Prispressen på mobilerna ledde till en 25-procentig minskning av intäkterna. Rörelsemarginalen vändes från positiva 7 procent år 2009 till –5 procent 2010.

LG nämner nya Android-modellen Optimus One som en framgångsrik modell under slutet av förra året. Någon särredovisning för enstaka modeller eller produktsegment framgår dock inte. Däremot redovisas i vanlig ordning den geografiska volymspridningen. Drygt hälften av fjärde kvartalets volym hamnade i Europa och Nordamerika.

För helåret 2011 är LG och Samsung enade om branschens totala volym. 1,4 miljarder mobiler antas levereras. Dessutom kommer smartphones att stå för en större andel än under 2010. Samsung siktar på att växa snabbare än branschen medan LG:s ambition är att tangera 2010 års volym.

Samsung 2010 (2009)

Volym: 280,2 miljoner (+23%)

- varav Q4: 80,7 miljoner (+17%)

Rörelsemarginal: 10,4% (10%)

- under Q4: 11,9% (9%)

LG 2010 (2009)

Volym: 116,7 miljoner (–1%)

- varav Q4: 30,6 miljoner (–10%)

Rörelsemarginal: –5% (7%)

- under Q4: –8% (2%)