Vad är en Kernel?

Vad är en Kernel?

Kernel är den engelska termen för operativsystemkärna, som är den innersta delen av ett operativsystem.  

Operativsystemkärnan har som uppgift att starta systemet, hantera resurstilldelningen samt kommunicera med hårdvaran.

Källa: Wikipedia