1
1
https://www.mobil.se/nyheter/antalet-salda-mobiler-minskar-apple-atertar-andraplatsen
571147
Nyheter
falskt
Branschen tappar

Antalet sålda mobiler minskar – Apple återtar andraplatsen

[{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/intro.png?itok=yyKCctoO', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/intro.png?itok=8fitcFGB', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/intro.png', w: 2000, h: 1226, title: ' ' },]
En ny rapport från IDC visar att branschen för första gången tappar i jämförelse med samma period under förra året. Det verkar till slut som om komponentbristen har kommit i kapp även mobilbranschen.

Under det tredje kvartalet så kom de problem som hela elektronikbranschen har kämpat med den senaste tiden ikapp även mobilbranschen. Tidigare har den lyckats slingra sig undan på något sätt och ändå haft stigande siffror, men nu kommer den första IDC-rapporten (International Data Porporation) som visar att branschen säljer mindre än tidigare. Även topplistan bland marknadsandelar och sålda enheter har förändrats sedan samma period förra året. Under det tredje kvartalet gick Apple framåt och Xiaomi tappade därmed sin andraplats från fjolåret. Apple ökade från 11,7 procent av marknaden till 15,2 procent medan Xiaomi ökade från 13,1 till 13,4. Trots en ökning i marknadsandelar så sålde Xiaomi 4,6 procent färre mobiltelefoner. Apple å sin sida ökade antalet sålda enheter med 20,8 procent. 

Samsung ligger fortfarande i topp, förhållandevis ohotade med en marknadsandel på 20,8 procent, de har dock tappat 1,9 procent vad gäller marknadsandelar. Sett till sålda enheter har de tappat än mer, 14,2 procent färre enheter såldes av Samsung under Q3 2021 jämfört med 2020. 

Totalt sett har antalet sålda enheter sjunkit med 6,7 procent jämfört med samma period förra året. Vivo och Oppo hamnar på en delad fjärdeplats (skillnaderna mellan de två är så pass små att de inte vill separera dem). Men deras försäljning har ökat jämfört med samma period förra året. Deras marknadsandelar har också de ökat något. Tilläggas kan att Vivo och Oppo har samma moderbolag, vilket tillsammans gör dem till en betydligt större tillverkare.

Skillnaderna är stora mellan olika delar av världen. Östeuropa och Asien (förutom Japan och Kina) är de stora uppförsbackarna där antalet sålda enheter sjunkit med 23,2 respektive 15,2 procent. I USA, Västeuropa och Kina har tappet varit mycket mindre, 0,2 procent, 4,6 procent och 4,4 procent. Det här beror på att tillverkarna prioriterat de senare nämnda marknaderna. Måhända kan det även vara så att de senast nämnda marknaderna säljer fler flaggskeppstelefoner och det dessutom är dessa som prioriterats när bristen på komponenter gjort sig påmind. 

De senaste rapporterna vittnar om att bristen på komponenter kommer att fortgå i flera år, något som sannolikt kan göra att vi får se flera dalande siffror. 

Källa