https://www.mobil.se/nyheter/app-godkannande-kan-ge-utvecklare-mojlighet-att-lasa-din-e-post-i-gmail
565543
Nyheter
Google uppmanar till lugn

App-godkännande kan ge utvecklare möjlighet att läsa din e-post i Gmail

Godkänner du att en tredjeparts-app får läsa dina mejl i Gmail, så kan inte bara appen utan även människorna som ligger bakom den läsa dina mejl. För vissa är det en självklarhet. För andra är det en smärre skandal som nu uppdagats. Men Google går nu ut och försöker dämpa oron kring saken med ett blogginlägg.

Det hela började med en rapport i finanstidningen Wall Street Journal, där man påpekade att den som ger en tredjeparts-app full tillgång till Gmail också kan ge utvecklarna tillstånd att läsa ens e-postmeddelanden. Huruvida det sker är förstås en helt annan fråga, men att det är fullt möjligt räckte för att snabbt skapa en hel del oro bland många Gmail-användare. Det hela är förvisso en påminnelse om att man ska vara försiktig med vilka tillstånd och privilegier man ger appar, men det finns samtidigt lugnande besked om saken från Google. 

Granskas noggrant

Enligt Google sker en mycket noggran granskning av alla tredjeparts-appar som ansöker om tillstånd att få begära privilegier för att läsa Gmail-innehåll innan de överhuvudtaget godkänns. Det handlar om en process i flera steg som innehåller både automatiserade och manuella moment där både utvecklaren och appen i fråga utvärderas på flera plan. Dessutom kontrollerar Google att appen verkligen gör det den säger sig göra och inget annat. Google uppmanar också alla att använda företagets säkerhetskontrollverktyg där man kan se vilka appar som har tillgång till ens konto. Dessutom ser man sig nödgade att påminna användarna om att faktiskt läsa vad det står innan man ger appar vissa privilegier.