https://www.mobil.se/nyheter/apple-utreder-problem-att-svara-p-samtal-med-iphone-x
564746
Flera användare upplever samma sak

Apple utreder: Problem att svara på samtal med Iphone X

Efter att flera Iphone X-användare slagit larm om att det ibland uppstår problem med att svara på inkommande samtal, så har Apple nu inlett en grundlig utredning av vad som kan orsaka problemen.

Den som har en Iphone X har möjligen upplevt problemet själv vid något tillfälle: Det ringer i telefonen, men när man försöker besvara samtalet så tycks skärmen inte vilja vakna förrän efter flera sekunder, något som ibland innebär att samtalet går till röstbrevlådan innan man hunnit besvara det. Det hela innebär förstås också att man inte ser vem som ringer. Det är långt ifrån alla Iphone X-användare som upplever problemen, men ändå tillräckligt många för att Apple nu ska ha valt att inleda en undersökning av vad det hela kan bero på. 

Omstart hjälper tillfälligt

Vissa användare rapporterar att de startat om sina telefoner utan att det hjälpt alls, medan andra upplever att en omstart råder bot på problemet tillfälligt men att det sedan återvänder. Samma sak gäller fabriksåterställning av enheterna. Förhoppningsvis är problemet mjukvarurelaterat och kan åtgärdas med en enkel uppdatering, men någon indikation kring vad som orskar det hela finns i nuläget inte.