https://www.mobil.se/nyheter/ater-tillvaxt-for-den-globala-smartphone-forsaljningen
565374
Kina går fortfarande trögt

Åter tillväxt för den globala smartphone-försäljningen

Färska siffror från Gartner visar att smartphoneförsäljningen åter växer. Under årets första kvartal såldes 1,3 procent fler telefoner än under samma period 2017.

Smartphone-marknaden har vänt uppåt igen. Under årets första kvartal såldes 384 miljoner smartphone-enheter, vilket utgör 84 procent av det totala antalet mobiltelefoner som såldes överhuvudtaget. Siffran innebär en ökning över året med 1,3 procent jämfört med samma period året innan. Det är primärt efterfrågan på enklare smarphonemodeller och enheter i mellansegmentet som givit upphov till ökningen. På high end-sidan är det fortsatt trögt, något som enligt Gartners analytiker beror på att uppgraderingarna inte längre innebär lika stora språng som tidigare. Den kinesiska marknaden är också alltjämt trög. 

Samsung fortsatt i topp

Samsungs dominans minskade en aning över året, från en global marknadsandel på 20,8 till 20,5 procent. Minskningen ska enligt Gartner till stor del bero på att Samsung mött en ökad konkurrens från kinesiska budgetmärken i mellansegmentet. Apple har samtidigt ökat sin marknadsandel från 13,7 till 14,1 procent. På tredje plats kommer kinesiska Huawei som går framåt med 1,5 procentenheter och nu har en global marknadsandel på 10,5 procent. Den största vinnaren av alla är dock Xiaomi som mer än fördubblat sin marknadsandel över året och gått från 3,4 till 7,4 procent. Vad gäller operativsystemen Android och IOS så minskade Androids marknadsandel något över året från 86,1 procent till 85,9 procent medan IOS ökade från 13,7 till 14,1 procent.