https://www.mobil.se/nyheter/bin-kan-ta-skada-av-mobilstr-lning
281141
Nyheter

Bin kan ta skada av mobilstrålning

Bin mår inte bra av mobilstrålning. Det tyder i alla fall en studie som tyska forskare gjort. Bikupor som utsattes för strålning från DECT-basstationer producerade mindre honung, och bina hade svårare att hitta tillbaka till kupan.

Experimenten som forskarna vid universitetet i Koblenz-Landau utfört är gjorda på mellan 4 och 16 bikupor, där man satt in en DECT-basstation i hälften av kuporna. DECT-standarden används till trådlösa hemtelefoner, och strålningen har både likheter med och skillnader från mobilstrålning, men effekten motsvarar ungefär strålningen från en mobiltelefon.

I kuporna som utsattes för strålning tog bina längre tid på sig att hitta tillbaka till kupan, som också producerade mindre honung än de ostörda kuporna. Detta kan tyda på att bins navigationssystem störs av mobilstrålningen. Det är sedan tidigare känt att kraftledningsstrålning kan störa bin.

På senare tid har bisamhällen både i USA och Europa drabbats av kollaps och massdöd, på amerikanska östkusten har upp till 70 procent av bikuporna övergivits. Biodlingen handlar om långt mer än bara honung, jordbruket är beroende av bin för pollinering, och massdöden kan leda till missväxt.

På nätet har det spekulerats i om mobilstrålning skulle kunna vara orsaken. I ett av de tyska experimenten kollapsade tre av kuporna med mobilstrålning, mot en utan. Men kopplingen mellan mobilstrålning och massdöd är tveksam eftersom kollapsen kommit plötsligt medan mobilnäten varit utbyggda sedan länge. Bikupor har dessutom ofta dålig täckning.