https://www.mobil.se/nyheter/facebook-samlade-in-samtalsloggar-och-sms-p-android
565044
Tveksam datainsamling

Facebook samlade in samtalsloggar och sms på Android

I efterdyningarna av Cambridge Analytica-skandalen har en ny fadäs kring datainsamling från Facebooks sida uppdagats.

I samband med att det visat sig att Cambridge Analytica missbrukat information som samlats in av Facebook har många användare valt att begära ut vilken information Facebook har sparat om dem. En del av dem har då till sin förvåning upptäckt att Facebook även haft loggar över telefonsamtal och SMS-konversationer sparade. Inte faktiska inspelade samtal och sms, men till vem man ringt och hur länge samtalet varade.

Enligt Facebooks officiella förklaring skedde detta av misstag och endast på Androidtelefoner med en äldre Androidversion än 4.1 eller tidigare, och att man aldrig sålt informationen vidare. Orsaken ska ha varit att Android vid den tiden inte skiljde på att ge tillgång till telefonens kontakter och att få tillgång till samtalshistorik, något som åtgärdades i och med Android 4.1.

Facebook hävdar också att endast de som installerat Facebook Lite eller Messenger-appen på denna systemversion kan ha råkat ut för loggandet, men det hävdar flera användare som blivit loggade bestämt inte stämmer. Har man en gång råkat bevilja behörigheten att logga samtal verkar den dessutom ha kunnat pågå även på senare Androidversioner genom att man hänvisar till att appen är utvecklad för en tidigare version. Först i oktober 2017 blev det inte längre möjligt att köra appar utveckade för Android 4.0, och efter det kan man med säkerhet säga att inga samtal kan ha loggats.

Vill du kontrollera om Facebook har sparat information om telefonsamtal och sms kan du begära ut en logg över all information Facebook har om dig. Instruktioner för hur du gör det hittar du här.

Källa

Ämnen