Uppdatering

Flexbright stoppas av Apple

Apple har plockat bort Flexbright-appen från App Store, trots att den till en början hade blivit godkänd.

Publicerad:

14 mar 2016 - 08:00

Uppdaterad:

14 mar 2016 - 08:00

Det svänger snabbt i appbranschen. Ena dagen har du skapat en app som du tycker är lysande och får den godkänd av Apple. Några dagar senare har Apple ångrat sig eftersom de insett att det appen erbjuder är för likt en funktion som de själva ska implementera i Ios 9.3. Det är i alla fall en teori kring varför Flexbirght från Intelligent Apps inte längre finns på App Store.   

Flexbright:s skapare Sam Al-Jamal säger till Macrumors att han arbetade med Apple genom flera avvisningar och skapade nya versioner av appen för att få den att bli godkänd för App Store, vilket den tillslut också blev. Men vidare granskning av Apple har nu lett till att Apple har ångrat sitt beslut. 

Al-Jamal ger två tekniska förklaringar till varför appen blev bortplockad. Den ena är att han skapade tre klasser som baseras på icke-publika API:s. Den andra är att appen maskerade tyst ljud med en musikspelare för att rättfärdiga bakgrundsmusikaktiviteten. 

”Vi märkte det som en ny funktion att ”vila/stänga dina ögon för några minuter och lyssna till lite musik”. Nu säger Apple att det inte är appens avsedda ändamål och att de inte kommer att tillåta det här tillvägagångsättet”, säger Sam Al-Jamal till Macrumors.

Metoden som nämns ovan är kontroversiell och kan i vissa fall leda till omotiverat hög batterianvändning. I slutet av förra året visade det sig att Facebook:s Ios app använde överdrivet mycket batterikraft, något som delvis berodde på en tyst ljudkomponent. Ett exempel på en sådan är om man har tittat på ett videoklipp på Facebook, lämnat appen, men ljudsessionen fortsätter att vara öppen som om videoljudet fortfarande spelades upp tyst i bakgrunden.     

Utan framtid
Enligt Macrumors sa Apple att Al-Jamal måste ta bort ”blåljusfiltret” om appen återigen ska ha en chans att finnas på App Store. Al-Jamal gick dock inte med på det eftersom han ansåg att de som köpt appen ska få behålla funktionen. Några uppdateringar ska de dock inte räkna med. 

”När allt kommer omkring så är Flexbright-appen död”, säger Al-Jamal. 

Frågan som kvarstår är om Apple plockade bort appen eftersom den innehöll en funktion som de själva ville lansera med Ios 9.3, eller om Flexbright:s kod var skriven på ett sådant sätt att den skulle resultera i en dålig användarupplevelse? Om inte annat så aktualiserar fallet frågan kring vilka kriterier som Apple godkänner appar på, om det finns en tydlig röd tråd och hur väl informerade är egentligen app-utvecklarna om riktlinjerna?

.

.

 

.