Minus och minus blir plus?

Lenovo har framgång och försäljningsras

67 procent lägre vinst och 23 procent lägre mobilförsäljning.

Publicerad:

17 feb 2017 - 11:18

Uppdaterad:

17 feb 2017 - 11:29

Mobildivisionen av Lenovo har tillsammans med resten av bolaget redovisat resultatet för sitt tredje kvartal som avslutades den 31 december och alltså inkluderar julförsäljningen. Det är dyster läsning, för bolaget som helhet minskade vinsten med 67 procent jämfört med samma period året innan. Mobildelen, där smartphones med Moto och Lenovo som varumärken ingår, tappade 23 procent av försäljningen jämfört med året innan, men trots det hittar Lenovo ljusglimtar i mörkret. Man poängterar till exempel att försäljningen gick upp något jämfört med kvartalet innan och då särskilt för produkter som säljs under varumärket Moto.

Utmaningar på alla fronter
Lenovo som bolag har, medger man, haft stora utmaningar eftersom man verkar på marknader som enligt analytiker generellt har låg eller ingen tillväxt alls. I en kommentar säger styrelseordförande och vd Yang Yuanqing att PC-divisionen är fortsatt stark medan mobildelen visar förbättringar. Affärsområdet PC and smart devices, där Lenovos datorer och surfplattor ingår visade under kvartalet en försäljningsökning på 2 procent jämfört med samma period förra året. Försäljningsökningen för surfplattor specifikt var 10 procent.

Med försäljningsminskningen som Lenovo sett för mobiltelefoner kan man fråga sig hur populär deras satsning med modulbaserade telefoner verkligen varit. LG har uttalat frångått den strategi man lade fast med LG G5 som också byggde på moduler och ska i sin kommande toppmodell ha ett annat fokus.

.

.

 

.