https://www.mobil.se/nyheter/nederlanderna-pa-vag-att-infora-mobilforbud-for-cyklister
565975
Nyheter
Träder i kraft nästa sommar

Nederländerna på väg att införa mobilförbud för cyklister

Förbud mot att använda mobiltelefonen i bilen finns redan på många håll i världen, men Nederländerna ser nu ut att bli först ut med samma lagstiftning för cyklister. Genom en utvidgning av den befintliga lagen som rör motordrivna fordon, så kommer även cyklister att omfattas från och med juli månad nästa år.

I Nederländerna finns fler cyklar än det finns människor, och att ett mobilförbud för cyklister lanseras just i Nederländerna kommer kanske därför inte som någon jätteskräll. Enligt det lagförslag som kommer att träda i kraft från och med nästa sommar så kommer det nämligen att bli förbjudet att använda mobila elektroniska enheter när man kör alla typer av fordon. Därmed utvidgas den lag som landet haft sedan 2002 som enbart omfattat motorfordon. Enligt transportministern Cora van Nieuwenhuisen så har lagen tillkommit till följd av att sociala medier och obegränsad mobildata har medfört att människor använder sina smartphone-enheter på helt andra sätt än man tidigare gjort. 

Hastigheten har ökat

En annan aspekt som man tagit hänsyn till med den nya lagen är den ökade medelhastigheten bland cyklister, något som bland annat beror på att elcyklar blivit allt mer populära på sistone. ”Att använda en telefon är precis lika farligt på en cykel som det är i en bil” säger Cora van Nieuwenhuisen. I gruppen personer under 25 års ålder ska mobiltelefoner vara involverade i hela 20 procent av alla cykelolyckor, hävdar transportmyndigheten i Nederländerna. Dessutom ska var tredje person mellan tolv och 21 års ålder använda sin mobiltelefon bakom styret. Bötesbeloppet för den som ertappas med att cykla och använda mobiltelefonen kommer att ligga på motsvarande 2 300 kronor.