https://www.mobil.se/nyheter/smartphone-baserad-separations-ngest-allt-st-rre-problem
563825
Nyheter
Forskare slår larm

Smartphone-baserad separations-ångest allt större problem

Vi människor får allt mer svårt att vara ifrån våra smartphones, och allt pekar på att problemet bara kommer att växa sig större. Det hävdar forskaren Ki Joon Kim vid universitetet i Hongkong.

Du har säkert varit med om det själv någon gång: Du har förlagt din smartphone och kan inte hitta den, alternativt råkat glömma den någonstans och tänker att du ska hämta den senare. Men ju längre tiden går desto mer gnagande blir oron. Har någon försökt ringa mig? Har någon messat på Whatsapp? Har jag kanske fått viktig e-post? Vad skrev jag egentligen i den där statusupddateringen på Facebook? Och undrar just om jag fick några likes alls på min Instagrambild från Njurundabommen? Det hela kan manifestera sig i en oproportionerligt stark oro och stress, något som forskaren Ki Joon Kim vid universitetet i Hongkong valt att kalla smartphone-separationsångest. 

Problemet växer sig större

Enligt Kim är förklaringen bakom fenomenet att vi i allt högre utsträckning ser våra smartphones som en förlängning av vår identitet. Och problemet kommer enligt Kim även att växa sig större, av den enkla anledningen att de tjänster vi använder i våra mobiler i allt högre omfattning anpassas till våra personliga egenskaper och enligt våra specifika önskemål. Det ger en problematisk känslomässig koppling till mobiltelefonen. Kim menar att utvecklingen i sociala medier är särskilt oroande, då nyhetsflödena är helt formade efter vad som tycks engagera oss mest. Han vill därför uppmana alla smartphone-användare att vara medvetna om sitt beroende av hårdvaran och aktivt försöka att inte fästa sig alltför mycket vid tekniken. Forskningsrönen har nu publicerats i tidskriften Cyberpsychology, Behavior and Social Networking. 

Ämnen