https://www.mobil.se/nyheter/sony-i-lund-fokuserar-pa-nya-affarsmodeller
567051
Nyheter
Sony Mobile drar sig ur flera marknader

Sony i Lund fokuserar på nya affärsmodeller

Sony har presenterat nya strategiska planer för bland annat det mobila affärsområdet, och av dem framgår att man både drar sig ur ett antal marknader samt att man skiftar fokus på forsknings- och utvecklingssidan.

Sonys mobilverksamhet tycks utan tvekan hänga på en mycket skör tråd. Utöver uppsägningar och nedläggningar av fabriker så gjorde man dessutom ett bedrövligt första kvartal i år rent försäljningsmässigt. För en tid sedan valde man att slå samman mobilverksamheten med andra divisioner inom företaget och skapa den nya divisionen ”Electronics Products & Solutions”. Sony väljer med sin nya strategi dock inte att lägga ned mobilverksamheten. Däremot väntar stora förändringar. 

Fokus på ett fåtal länder

Sony minskar till att börja med sin globala närvaro rejält på smartphonesidan. Fokus kommer nu att ligga på enbart Europa, Japan, Taiwan och Hongkong. Vad gäller den forsknings- och utvecklingsverksamhet som Sony bedriver i Lund, så påverkas den också av den nya strategin. Det blir ett minskat fokus på mobiltelefoner, och i stället ska man ägna sig desto mer åt det något diffusa ”kommunikationsteknologi och nya affärsområden”. Sonys plan är att ha fått smartphoneverkamheten på fötter och att den ska vara lönsam vid slutet av 2020.