https://www.mobil.se/nyheter/sverige-beg-r-mest-av-facebook
562733
Brottsundersökning

Sverige begär mest av Facebook

Brottsutredningar via Facebook är något svensk polis verkligen tagit till sig.

Det är Kulturnytt i P1 som rapporterar om Facebooks rapport Global Government Requests Report. Helt enkelt Facebooks egen rapport om hur mycket kontakt de har med myndigheter som kommer med förfrågningar. Sett till Norden är Sverige riktigt kommunikativa mot Facebook. Under första halvåret 2016 (vilket är det rapporten innefattar) begärdes information om IP-adresser, innehåll och personuppgifter vid 441 brottsutredningar. i nio av tio fall lämnade Facebook ut de begärda uppgifterna.

Det kan jämföras med Norge Danmark och Finland som hade 37, 52 och 44 förfrågningar under samma period gentemot Facebook.

Enligt kammaråklagare Helene Gestrin handlar det mycket om att Sverige var först i Norden med att upprätta en så kallad single point of contact. Alltså en specifik polisenhet som sköter förfrågningar mot Facebook för den här typen av ärenden.

Ämnen