Färska siffror från analysfirman Gartner

Sveriges företag går mot strömmen och väljer Iphone

Analysfirman Gartners senaste siffror visar att Googles mobila operativsystem Android stadigt fortsätter öka i popularitet bland företagen. Men ett land går mot strömmen och väljer i stället Iphone i allt högre utsträckningen, nämligen Sverige.

Publicerad:

4 sep 2017 - 09:11

Uppdaterad:

4 sep 2017 - 09:11

Att Sverige är ett utpräglat Iphone-land är allmänt känt. Att även svenska företag gärna satsar på Iphone är kanske inte lika känt, men så är det faktiskt. Dessutom ökar Apples marknadsandel på företagssidan i Sverige, något som inte rimmar med utvecklingen i resten av världen. Det visar färska siffror från analysfirman Gartner. Marknadsandelen för Iphone bland svenska företag låg under andra kvartalet 2015 på 50 procent, redan det en anmärkningsvärt hög andel. Under 2016 steg den siffran till 54 procent och i år landar den på hela 56 procent. Globalt sett har däremot Android en marknadsandel på hela 70 procent. 

Starkare bland konsumenter

En del av förklaringen skulle kunna vara att Apple går starkt i Sverige även på konsumentsidan och att svenska företag gärna låter sina anställda välja vilken plattform man vill använda. Dominansen är dock inte lika stor på konsumentmarknaden som på företagssidan. Iphones marknadsandel i Sverige ligger på 44 procent under årets andra kvartal. Siffran är däremot anmärkningsvärd om man jämför med världen som helhet, där Android har ett massivt övertag med 87,7 procent.

 

.

.

 

.