https://www.mobil.se/nyheter/telia-och-tre-vinnare-i-t-ckningstestet
282675

Telia och Tre vinnare i täckningstestet

[Nu med fullständig tabell] Under våren har Mobil i samarbete med Altaria Solutions genomfört ett landsomfattande test av de stora mobiloperatörernas nät. Telia klarade röstsamtal allra bäst och Tre var den operatör som lyckades bäst när det gällde 3G-data.

Under de senaste månaderna har Mobil genomfört ett test av mobiloperatörernas nät över hela landet. Över 22 000 samtal har ringts och vår testbil har rullat mern än 1200 mil kors och tvärs i landet. Nu har mätresultaten analyserats och två totalsegrare har korats. När det gäller röstsamtal är Telia klart bättre än övriga operatörer. Med ett slutbetyg på 4,9 av maximalt 5,0 lyckas man klart bättre än övriga opertörer. Vårt test visar att Telias styrka inte bara är att erbjuda bra täckning i glesbygd utan att man håller en hög och jämn kvalitet i sitt nät över hela Sverige. Över 99 procent av de 5500 samtalen i Telias nät registrerades som lyckade samtal. Näst bäst på röstsamtal är Tele2, följt av Tre på tredjeplats. Sämst klarar sig Telenor, som uppvisade dåliga resultat både i Norrland och i södra Sverige

I kategorin för 3G-data är det Tre som avgår med totalsegern för hela Sverige. I stora delar av landet var det jämnt mellan Tre och Telenor, men Tre tog hem segern eftersom man under den tid då testet pågick kunde erbjuda turbo-3G i Stockholmsområdet. Det gjorde också att totalbetyget blev klart högre för Tre än för de övriga operatörerna. Telenor hamnade på andra plats tack vare genomgående hög 3G-hastighet och få avbrutna nedladdningar. Telia placerar sig närmast efter Telenor och sist kommer Tele2, som hade fler avbrutna nerladdningar än någon av de andra operatörerna.

Det fullständiga resultatet av testet kan du läsa i majnumret av Mobil och det är också tillgängligt via länkarna ovan för prenumeranter och PLUS-medlemmar.

Nedan: Tabellen med utgångsvärden för betygen - klickbar bild:

Sverige:

Röstsamtal: Telia

3G-data: Tre

Norra Norrland

Röstsamtal: Telia

3G-data: Telenor

Södra Norrland

Röstsamtal: Telia

3G-data: Telenor

Stockholm

Röstsamtal: Tre

3G-data: Tre

Mellansverige

Röstsamtal: Telia

3G-data: Tre

Östra Sverige

Röstsamtal: Tele2

3G-data: Telenor

Gotland

Röstsamtal: Telenor

3G-data: Telenor

Öland

Röstsamtal: Telenor

3G-data: Telenor

Västra Sverige

Röstsamtal: Tele2

3G-data: Tre

Södra Sverige

Röstsamtal: Tre

3G-data: Tre

Bästa mobilnät för röstsamtal: Vi har ringt en mycket stor mängd samtal med varje mobiloperatör på olika platser i Sverige. Det vi mätt är om samtalen kopplats upp eller inte. De samtal som kopplats upp men som kopplats ner på grund av bristande nätkvalitet har även de räknats som ej lyckade samtal. Betyget för landsdelar och för hela Sverige inkluderar också ett vägt värde utifrån hur stor del av den svenska befolkningen som bor i de mätta områdena.

Bästa mobilnät 3G-data: För att testa 3G-nätens kapacitet har vi kopplat upp en dator via mobiltelefonernas internetanslutning. Därefter har en fyra megabyte stor datafil laddats ner till datorn via mobilnätet. Hastigheten har mätts, och systemet har upptäckt om nedladdningen lyckats eller ej. Båda dessa värden vägs därefter samman. Betyget för landsdelar och för hela Sverige inkluderar också ett vägt värde utifrån hur stor del av den svenska befolkningen som bor i de mätta områdena. När testet genomfördes var operatören Tre den enda operatör som lanserat turbo-3G, och då var det bara i Stockholm denna snabbare form av 3G lanserats. Därför har vi även för Tre mätt datahastigheten för turbo-3G i Stockholm. När testet nu publiceras har Tre utökat med turbo-3G på fler orter, och Telia och Tele2 har viss testverksamhet med turbo-3G på ett fåtal platser i Stockholm och Göteborg. Detta har dock ej räknats in i testet, eftersom det är förändringar som tillkommit efter testets genomförande.

Signalstyrkan: Förutom att vi mätt vilket mobilnät som fungerar bäst för röstsamtal och 3G-data har vi också mätt signalstyrkan i de olika 3G-näten. Signalstyrkan innebär normalt hur bra täckningen är, och återspeglas alltså i de övriga värdena. Vi redovisar ändå även själva signalstyrkan separat, eftersom det kan ge en indikation för täckningens räckvidd utanför mätpunkten.

Utrustningen: Fyra mobiltelefoner av märket Nokia N73 har tillsammans med en multiband-mottagare och NIXT-programvara från Agilent Technologies använts för att samla in mätdata för röst och 3G-data. Rapporter och mätresultat har genererats genom Gladiator, en avancerad efterbehandlingsprogramvara från Qualitest Technologia, som används för optimering och statistikrapportering av mobila nät. Mätutrustning och programvara har försetts för detta projekt av Altaria Solutions, en skandinavisk återförsäljare av test- och mätsystem inom wireless och wireline. Utrustningen och programvaran har tagit hjälp av en bärbar dator av modell HP nc6400, Core 2 Duo T7200.

För mätningarna av turbo-3G har Tres usb-modem och programmet TP-test använts.

Mobiltelefonerna har lånats ut av Nokia och den bärbara datorn av HP. Vi tackar alla samarbetspartners som gjort årets täckningstest möjligt.

å gjordes testet>