Mer carrier aggregation

Tre bygger ut 4g-nätet

Tre fortsätter att bygga ut nätet, nu i Halland och satsar på snabbare hastigheter än bara vanlig 4g.

Publicerad:

21 apr 2017 - 07:33

Uppdaterad:

21 apr 2017 - 07:33

Tre meddelar i ett pressutskick att man bygger ut sitt mobilnät i Halland, för såväl 3g som 4g och vad man kallar 4g+. Det handlar enligt Tre om att täppa till en del luckor i täckningen, men är också en del av uppgraderingen av kapaciteten i nätet.

4G+ kallas även Carrier aggregation elller i specifikationerna till mobilen LTE Cat 6 och högre. I praktiken toppar hastigheten i 4g-näten ut på 150 Mbit/s att delas mellan användarna i nätet i dag, men man kan kringgå det genom att slå ihop flera frekvensband och ladda ner data över flera kanaler samtidigt. Då antalet tillgängliga 4g-band är en högst begränsad resurs finns det gränser för vad man kan åstafkomma med denna metod.

I Tres fall har man tillgång till ett 800 MHz-band och ett 2600 MHz-band, samt ytterligare ett 2600 MHz-band med något mindre omfång som använder en annan överföringsteknik (TDD i stället för FDD som används av vanlig 4G), en kvarleva från en äldre teknikstrid kring 4g. Tre klarar i och med uppgraderingen av att aggregera alla tre frekvensbanden i sitt nät.

Enligt överenskommelse med Post & Telestyrelsen talar operatörerna inte om maximal datahastighet i näten eftersom det är ett svåruppnåeligt mått som riskerar att göra användarna besvikna, men i praktiken borde det röra sig om cirka 500 Mbit/s som teoretisk maxhastighet. I praktiken har dagens mobiler inte stöd för carrier aggregation med Tres TDD-band så dubbla hastigheten mot vanlig 4g är mer sannolikt. Sedan har de högre frekvensbanden kring 2600 MHz betydligt kortare räckvidd och reflekteras sämre, så befinner du dig en bit från masten eller i ett välisolerat hus lär det främst vara 800 MHz-signalerna som tar sig fram.

För Hallands del handlar det om att både installera fler 4g-basstationer och att rusta upp och bygga ut 3g-nätet. Utbyggnaden sker under våren på elva orter i Halmstad, tolv orter i Varberg och i fem orter i Falkenberg. 

.

.

 

.