Magisk förståelse

Translator - Översättning till Windows Phone

Många av funktionerna fungerar bra och som helhet påminner appen om riktigt trolleri.

Publicerad Uppdaterad

Visst har man väl drömt om att kunna göra sig förstådd med andra världen över genom någon slags magisk pryl som förstår och översätter alla världens språk i realtid. Du skulle kunna prata svenska och prylen, mobiltelefonen i det här fallet direktöversätter till det språk som behövs för att du ska kunna göra dig förstådd oavsett om det är i Kina, Kazakstan eller Koblenz. Riktigt så fantastisk är kanske inte Bing Translator, men den är onekligen en bit på vägen dit i alla fall.

Ofta fokuserar den här typen av appar på en typ av översättning, men i Translator kombineras inte bara ett stort antal språk utan även olika former av översättning i en och samma app. Du kan skriva in text och få det översatt, du kan använda kameran för att visa till exempel en skylt och få den översatt direkt i skärmen och du kan prata till telefonen och få det du säger dels tolkat och sedan översatt i text till det språk du valt. Den texten kan telefonen sedan läsa upp på det språk som den översatt till. 

Alla språk kan inte användas för att översättas från och till i alla de här sammanhangen, men svenska finns med som språk och fungerar för textöversättning och när du vill använda kameran. För rösttolkningen kan du få andra språk översatta till svenska men inte tvärt om. Mest imponerande i appen är funktionen för rösttolkning, för den är förvånansvärt korrekt och prickar rätt varje gång vi provar. Lite mindre nytta har vi dock av översättningen där man ska använda kameran. Det är inte alltid som kameran klarar att tolka texten vi visar för den och när den gör det visas översättningen över de befintliga orden så det blir lätt rörigt och svårtolkat om det är något längre stycke. Värt att påpeka i sammanhanget är att de här funktionerna kräver att telefonen har datauppkoppling, något som kan bli kostsamt om du befinner dig på semester utomlands. Det finns dock ett undantag. Under menyvalet ”Offline packs” kan du ladda ner språkpaket som sedan fungerar för textöversättning även när telefonen är i offlineläge. Då kan telefonen inte läsa upp den färdiga översättningen men väl ge dig svaret i textform och det fungerar riktigt bra. För att du ska kunna använda funktionen utan uppkoppling krävs dock att du laddat ner det språkpaket du vill använda i förväg och i vårt fall tog till exempel översättning mellan svenska och engelska 30 MB i utrymme. Detta och flera av de övriga funktionerna gör Translator till en bra följeslagare på resan.