https://www.mobil.se/business/ericsson-ska-driva-sprints-n-t
278848

Ericsson ska driva Sprints nät

Under sju år framåt ska Ericsson ansvara för driften av den amerikanska operatören Sprints nät.

Ericsson har ingått ett avtal med Sprint som innebär att man tar över daglig drift och underhåll av operatörens cdma-, iden- och fasta nät under en period på sju år. Som en del av avtalet kommer 6000 personer som idag är anställda av Sprint att gå över till Ericsson under tredje kvartalet i år.

Enligt ett pressmeddelande från de båda bolagen kommer Sprint totalt att betala mellan 4,5 och 5 miljarder dollar till Ericsson för tjänster som utförs under perioden. Det motsvarar cirka 35-40 miljarder kronor.

De Sprint-anställda som flyttas över till kommer att tillhöra Ericsson Services, ett bolag som baserat i USA. Sprint och Ericsson uppger att man för närvarande inte överväger några uppsägningar på grund av avtalet.