https://www.mobil.se/business/miljonsatsning-g-rs-p-sakernas-internet
556388
Strategiskt innovationsprogram

Miljonsatsning görs på sakernas internet

En statlig satsning på ett strategiskt innovationsprogram för sakernas internet ska hjälpa till att göra Sverige till ett ledande land inom området.
Nu satsar regeringen 200 miljoner kronor på nya innovationsprogram, där en av inriktningarna är sakernas internet.

Som en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik har nu beslutet fattats att fem nya innovationsprogram inom en rad nya områden ska få finansering med sammanlagt 200 miljoner kronor om året. Ett av innovationsprogrammen handlar om sakernas internet. Hur stor del av anslagen som kommer att gå till satsningen på sakernas internet är dock inte bestämt i nuläget.

– Hur mycket pengar det blir vet man inte ännu, utan alla de här programmen har skickat in sina ansökningar, sen kommer en diskussion att ske med Vinnova för att klara ut vilka utlysningar som man vill driva under två kommande åren, säger Östen Frånberg, som är koordinator för satsningen på sakernas internet och gästforskare vid Institutionen för informationsteknologi på Uppsala universitet.

Satsningen på strategiska innovationsområden drivs av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, med syftet att låta näringslivet, den akademiska världen och offentliga sektorn samverka för att skapa gemensamma prioriteringar inom forskning och utveckling. Målen för satsningen på sakernas internet som ett av innovationsprogrammen är bland annat att Sverige ska vara ett ledande land inom ett antal utvalda branscher inom sakernas internet så som hälsa, välbefinnande och sport.

– Vi kommer bland annat att arbeta med infrastruktur för sakernas internet och med att förbättra exempelvis ekosystemet för det, säger Östen Frånberg.