Efter Android och Ios

Krönika: Det svåra generationsskiftet för operativsystemen

Varken Google eller Apple lär kasta ut sina populäraste produkter, men förr eller senare måste ett teknikskifte ske under huven.

Publicerad Uppdaterad

Inget operativsystem varar för evigt, och det gäller även Android och Ios. Att de nya systemversionerna som betatestas under sommaren känns allt mer lika föregående generation kan tolkas som att systemen är färdiga och bara behöver finputsas, men det kan också vara tecken på att de börjar närma sig sina tekniska begränsningar.

I princip oavsett hur flexibel och modern man gör sin plattform när den är ny kommer teknikutvecklingen förr eller senare att göra den passé.Dels för att systemet får svårare att utnyttja den prestanda som tillkommer, dels för att nya tillämpningar och funktioner tillkommer som man inte kunnat förutse, och som måste spikas på i efterhand tills systemet blir ett lapptäcke av tillägg och ombyggnader.

Till detta kan läggas att varken Android eller Ios var särskilt flexibla eller moderna ens från början. Ios var konstruerat för att vara så lättviktigt som möjligt för att ge en bra användarupplevelse på klena processorer, idag har mobilerna ungefär samma beräkningskraft som datorerna, och bägge förstås mångdubbelt mer beräkningskraft än för 5 år sedan. Android å sin sida byggdes av enkla befintliga open source-lösningar för att snabbt kunna komma igång och för att utvecklarna skulle kunna känna sig hemma. 

Inget operativsystem varar för evigt, och det gäller även Android och Ios. Att de nya systemversionerna som betatestas under sommaren känns allt mer lika föregående generation kan tolkas som att systemen är färdiga och bara behöver finputsas, men det kan också vara tecken på att de börjar närma sig sina tekniska begränsningar.

I princip oavsett hur flexibel och modern man gör sin plattform när den är ny kommer teknikutvecklingen förr eller senare att göra den passé.Dels för att systemet får svårare att utnyttja den prestanda som tillkommer, dels för att nya tillämpningar och funktioner tillkommer som man inte kunnat förutse, och som måste spikas på i efterhand tills systemet blir ett lapptäcke av tillägg och ombyggnader.

Till detta kan läggas att varken Android eller Ios var särskilt flexibla eller moderna ens från början. Ios var konstruerat för att vara så lättviktigt som möjligt för att ge en bra användarupplevelse på klena processorer, idag har mobilerna ungefär samma beräkningskraft som datorerna, och bägge förstås mångdubbelt mer beräkningskraft än för 5 år sedan. Android å sin sida byggdes av enkla befintliga open source-lösningar för att snabbt kunna komma igång och för att utvecklarna skulle kunna känna sig hemma. 

Med tanke på detta får bägge systemen sägas ha klarat sig anmärkningsvärt väl över tid. Android har gynnats av den ökade beräkningskraften och Google har gjort ett anmärkningsvärt jobb med att diskret modernisera under huven. Apple har lyckats kontinuerligt spika på nya funktioner till Ios utan att motorn tagit stryk.

Det behöver alltså inte vara nära ännu, men förr eller senare händer något som gör att Android och Ios blir ett hinder snarare än en tillgång. Det kanske rör sig om överlämning av funktioner mellan bil, dator, mobil, klocka och surfplatta som till slut känns för yxigt. Eller så är det någon förändring som ligger längre in i framtiden som vi ännu inte sett.

Oavsett vilket så är denna övergång till nytt system en smärtsam process som i bästa fall inte ger företaget några poäng hos konsumenterna och i sämsta fall leder till katastrof. Ett varnande exempel är Nokia, som var väl medvetna om att ett skifte från Symbian behövdes, och man var dessutom ute i god tid med framtidsprojektet Maemo. Men man sjabblade bort övergången så brutalt att företaget gick från att vara i särklass störst på marknaden till att upphöra att existera som mobiltillverkare.

Positiva exempel finns också. Det kan tyckas som att Windows har funnits för alltid, men det beror på att man åtminstone fyra gånger bytt ut motorn i systemet helt och hållet samtidigt som man sett till att behålla överbyggnaden så att användarna kunnat fortsätta som vanligt och utvecklarna åtminstone inte omedelbart behövt uppdatera sina program. Det har inte alltid varit en smärtfri process för användarna, men Microsoft har löst uppgiften tillräckligt bra för att inte bli brädat av någon uppstickare som erbjuder en bättre upplevelse.

Apple har också en sådan historia på datorsidan, men den ser delvis annorlunda ut. Man har bara gjort två stora byten av operativsystem, först från Apple DOS till MacOS, sedan till MacOS X, och bägge gångerna har de inneburit en nystart snarare än att man försökt få gamla och nya system att vara kompatibla. Av historien att döma är detta något Apple drar sig för i det längsta och när man väl gör bytet gör man det radikalt.

Det är troligt att Google tänker i de här banorna och att man grubblar över om Microsofts mjuka övergångar eller Apples radikala brott är den bästa lösningen. Operativsystemet Fuchsia har varit under utveckling i många år, och det är knappast något som Google pysslar med för skojs skull. Ett system som fungerar likadant för klockor, bilar, mobiler och datorer är en dröm för många och Fuchsia ser ut att ha den ambitionen. Samtidigt har inte så mycket hänt under dessa år, förmodligen för att man ännu inte ser något hot mot Android. Men det är inte alltid man ser hotet komma i tid. Googles arbete med Fuchsia som ett ständigt framtidsprojekt samtidigt som Android är huvudnumret påminner inte så lite om Nokia med Symbian och Maemo. Samtidigt är ju Android i sig ett bevis för Googles förmåga att snabbt reorientera sig, systemet hade varit i utveckling som en Blackberrykonkurrent med tangentbord, sedan kom Iphone och man bytte målbild över natten.

Det kan dröja länge än, men förr eller senare är det dags att slänga ut systemen från 00-talet i mobilerna, och det ska bli spännande att se hur Google och Apple hanterar det.