https://www.mobil.se/mobil-business/marknad/mobil-h-lsa-tar-fart
526965
Mobile Health Summit 2013

Mobil hälsa tar fart

Under gårdagen gick Mobile Health Summit 2013 av stapeln med mängder av innovativa case. Som en av initiativtagarna ger vi dig en sammanfattning av dagen.

På torsdagen ägde Mobile Health Summit rum, ett seminarium anordnat av Mobil Business. Under den fullspäckade dagen presenterades tio olika fall inom m-hälsa. Den röda tråden var vikten av servicedesign och förståelse för dem man vill hjälpa. Mobil var på plats.

En röd tråd under dagen var att det inte handlade om tekniken i första hand då den redan finns. Istället handlar det mycket om gränssnittsdesign och att man genom det kan sätta inp>

TeliaSonera

Dagens huvudpartner och även första talare hade med sig två case, Netpox och Shifo.

Netpox presenterades av Anders Trana, chef för forskning och utveckling inom Telia Sonera M2M services. De har som målsättning att bygga ett expertnätverk inom olika industrier, där Netpox varit ett projekt.

Det riktar in sig på patienter med sjukdomen Kol och har som målsättning att minska antalet sjukhusbesök per år som patienten behöver göra. Med hjälp av en pulsoximeter kopplad till telefonen ledde det inte bara till att behovet av sjukhusbesök minskade, utan även att patienterna upplevde mindre stress eftersom de kunde stanna hemma. Som en sidobonus lärde sig många av dem mer om sin sjukdom på köpet.

Telias andra case presenterades av Rustam Nabiev, Head of Unit for Biotechnology in Low Resource Settings, Karolinska Institutet och går under namnet Shifo.

Det handlar om att både öka antalet vaccinerade barn i Uganda, men också om att bygga upp ett register över vilka som har vaccinerats och i vilka byar de bor. 80 procent av landets befolkning bor på landsbygden och det saknas helt och hållet register över vilka som vaccinerats, något organisationen Every Child Counts som Nabiev jobbar med ser som en mänsklig rättighet.

Med hjälp av ett välinformerat team av läkare som sköter vaccineringen och ett system som ursprungligen används av flygledningen på flygplatser kartlägger de Uganda och ser vart de behöver åka för att vaccinera härnäst. 

Open API for Health

Mina vårdkontakter är nästa exempel för hur öppna API:er ska underlätta för både vården och patienter. Här handlar det mycket om att låsa upp patientens läkarjournaler som ofta kan finnas spridda i flera olika system, vilket hindrar en komplett bild av en persons hälsotillstånd.

Här har man tagit idéer för hur olika sociala nätverk delar information med varandra, vilket tillsammans med ett välfungerande utvecklargränssnitt ska ge en slags appbutik för m-hälsotjänster.

I första hand gäller det mindre känsliga data som genom API:er ska breddas ut, men inför en andra runda jobbar de på API:er för mer känsliga data.

Apegroup

Appen som upptäcker hudcancer gick några varv i media tidigare i år och bakom den står Apegroup som utvecklare tillsammans med Karolinska institutet. Appen går under namnet Dermicus och används av allmänläkare för att kunna analysera hudfläckar. 

Allmänläkaren i sig behöver en kurs på två timmar för att hantera systemet och bilder skickas sedan genom appen till en dermatolog för analys. En lösning som inte bara kan rädda många av de 3 000 årligen som dör i malignt melanom genom tidig analys, utan som även kan spara en halv miljon per år.

Shapeup club

Kaloriräknarappen Shapeup club är det många som känner till. Henrik Torstensson, VD på företaget menar att deras app verkligen behövs då 1,4 miljarder människor är överviktiga och att enbart i USA är 45 procent av befolkningen som försöker gå ner i vikt. Anledningarna till att det inte lyckas beror på fyra anledningar, dålig matte, dåliga mål, långsam feedback och svårigheter att klara det ensam. Shapeup Clubs app, i synnerhet den nya versionen som lanseras under oktober, hjälper användarna med målen. 

Dr. Maombi

Ett annat projekt för Afrika är Dr. Maombi. Här tar man hänsyn till att avstånden mellan byar och städer är stora och att det inte finns tillräckligt många läkare per inp>

Ocean Observations

Ett stort problem med hälsa är att det tar lång tid innan patienten får vård. Utöver det första steget innan patienten tar kontakt med läkare finns det alltid en viss risk för att patienten fastnar bland vårdcentraler och feldiagnoser.

Med fokus på reumatism har företaget tagit fram en mobiltjänst som ska ge patienten mer inblick i vad denne kan lida av. Tjänsten bygger på enkel design och förklarar alla steg på vägen för att minska patientens oro. Med de uppgifter som samlats in kan patientens väg till vård förkortas avsevärt och rätt vård kan sättas in på en gång.

Eli Lilly

Från att ha erbjudit insulin till diabetiker sedan 1923 vill Eli Lilly utbilda barn som drabbats av sjukdomen. Det tänker de göra genom spel för både webb och i appform. Spelet heter Equalize och finns både i en vanlig variant och en förenklad version för de som ännu inte lärt sig läsa. Spelet i sig går ut på att fly undan sockermonstret, men samtidigt lär sig spelaren mer om sjukdomen och vad som kan göras för att förbättra situationen.

Just inriktningen på barn beror på att det finns mängder med broschyrer och information om sjukdomen, men väldigt lite av detta inriktar sig just till den yngre målgruppen, där 800 barn per år drabbas av typ-1 diabetes.

Inerventions

Uppkopplade kläder nämns allt oftare i samband med wearable technologies, men de används redan inom sjukvården. Molli är ett underställ i två delar med tillhörande kit för elektrisk muskelstimulans. Den är tänkt för personer med muskelsjukdomar som ofta har ont som följd av sin sjukdom.

Mollis styrenhet konfigureras via datorn och fästs sedan på dräkten. De delar som skickar strömimpulser kopplas sedan in med hjälp av magneter och kan placeras på utsatta ställen på kroppen. Traditionell behandling av liknande patienter kostar uppåt 10 000 euro per år enligt Fredrik Lundkvist, VD för Inerventions. Mollidräkten ska istället kosta en tjugondel av det.

Hoa’s Toolshop

För personer med olika typer av psykiska besvär handlar mycket av behandlingen om många små steg och rutiner för att börja gå åt rätt håll. Appen Viary fungerar på ungefär samma sätt som Runkeeper enligt Hoa Ly, VD på företaget. Skillnaden här är användaren inte loggar löprundor utan istället tidigare nämna rutiner och sociala aktiviteter. Det ger både patienten och läkaren mer information att jobba med, samtidigt som det är väldigt belönande för patienten att se sina framsteg.

Andrimon

Kalla det inte träning, nämn aldrig sport och glöm allt vad kaloriräknande heter. Det är sammanfattningen av vad Andreas Pantesjö, VD på Andrimon, och hans kollegor vill uppnå med Turf.

För att hitta ett sätt att aktivera den del av befolkningen som inte vill träna och som inte intresserar sig för sport har de skapat appen Turf till Android (till Ios inom någon vecka). Det går ut på att användaren tar över olika förutbestämda områden genom att befinna sig på dem, exempelvis ett torg i Stockholm eller liknande. För att kunna ta över områden måste användaren befinna sig där, vilket leder till att denne rör på sig betydligt mer än annars.

Pantesjö erkänner dock att de helt missbedömde målgruppen, då de räknade med en yngre målgrupp. Även om den fortfarande är stor är han överraskad över hur många äldre, framför allt kvinnor över 60, som är med och spelar spelet.

Opal

GPS-klockor för träning har vi vant oss vid numera. Opals klocka använder sig av såväl GPS och mobilnätet via ett inbyggt SIM-kort på ett annat sätt. Klockan är tänkt att bäras av dementa, alzheimerpatienter eller psykiskt sjuka som har en tendens att tappa bort sig vart de befinner sig och har svårt att hitta hem. 

Klockan låter andra hålla koll på bäraren och det går även att ringa till den. Om ingen svarat efter tre signaler öppnas ett tvåvägssamtal ändå, bara för att kunna få kontakt med bäraren, som kanske inte alltid ens inser att hen hamnat på vift.

Relaterade artiklar

Ämnen