https://www.mobil.se/mobilbusiness/marknad/nya-akt-rer-utmanar-bankerna
557559
Mobila betalningar

Nya aktörer utmanar bankerna

Tillväxten för mobila betalningar accelererar och tar en allt större del av e-handelskakan enligt ny rapport.

Enligt den årliga World Payments Report från management- och IT-konsultbolaget Capgemeni kommer den stora ökningen av antalet mobila betalningar att innebära en utmaning för de etablerade bankerna. En allt större del av betalningarna inom e-handeln sker genom mobilen – där det finns flera konkurrenter till bankernas tjänster. De mobila betalningarna väntas globalt öka med 60,8 % per år under 2014 och 2015 vilket skulle innebära 47 miljarder betalningar under 2015.

– Bankernas roll inom betalningar utmanas alltmer av nya aktörer, där Apples nya betalningstjänst Apple Pay är ett exempel. På flera håll i världen samverkar banker om utveckling av mobila plånböcker, samtidigt som kortnätverk som Visa och MasterCard investerat kraftigt i sina motsvarande mobila betalningstjänster, säger Krister Rydmark, Specialist inom betalningar och cash management inom Capgemini Consulting.

Även om bankerna, enligt rapporten, fortsatt kommer behålla huvuddelen av marknaden väntas de nya aktörerna få en större tillväxt. Ett exempel är PayPals mobila betalningar, som fördubblades 2012 till 2013 och uppgick då till 27 miljarder dollar. 

– I Sverige har bankerna under många år byggt upp effektiva infrastrukturer för kortbetalningar, girobetalningar och person-till-personbetalningar (Swish). Men Finland har lyckats ännu bättre och har flest icke-kontantbetalningar per invånare i världen, där Sverige kommer först på sjunde plats, säger Krister Rydmark.

Även om ökningstakten för e-handel har stagnerat sett till den globala marknaden så finns det fortfarande en potential i Europa. Här förväntas e-handelsbetalningarna öka, dels som följd av att allt fler stora handelskedjor etablerar sig inom e-handel, dels som följd av det nya europeiska betaltjänstdirektivet, PSD2, som kan komma att öppna betalningsmarknaden för nya aktörer genom direktivets bestämmelser om tillgång till bankkontoinformation.

Källa

Bilder