Framtidssäkert och lagom stort

5,5 tum är skärm-storlekarnas ”sweet spot”

Det finns en gräns för hur stor en smartphone kan bli innan den blir otymplig. Den gränsen har vi snart nått.

Färska siffror från analysfirman IDC visar att en skärmstorlek på 5,5 tum är hett både idag och om fyra år.

Publicerad Uppdaterad

När Apple släppte sin första Iphone låg skärmstorleken på 3,5 tum. Väldigt få konsumenter skulle välja en telefon med en så liten skärm idag. Och allt färre kommer att vara intresserade av små skärmar i framtiden också. Detta om man får tro en prognos som analysfirman IDC nu publicerat, där man i princip ser skärmstorlekar på mindre än 4 tum som helt utrotade till år 2021. En storlek som däremot tycks hålla över tid är 5,5 tum. 

Allt under fem tum på nedgång

Siffrorna från IDC visar att alla skärmstorlekar på mindre än 5 tum för en tynande tillvaro, medan konsumenternas intresse för större skärmar växer. Det är primärt skärmar på mellan 5 och 5,5 tum som intresserar konsumenterna i allt högre grad, en utveckling som också håller i sig över de kommande tre åren. Men 2021 kommer kategorin 5,5–6 tum för första gången att vara större än kategorin 5–5,5 tum. 

I väntan på paradigmskiftet

I kategorin 6 tum eller större ser man däremot en långsammare tillväxt, något man tillskriver det faktum att den storlekskategorin helt enkelt blir för otymplig för konsumenterna. Att skärmstorlekarna kommer att ligga på mellan 5 och 6 tum inom den överskådliga framtiden är därför ingen okvalificerad gissning. Efter att skärmstorleken planat ut tror flera bedömare att ett paradigmskifte av mer fundamental typ kan komma att ersätta smartphone-enheter som vi känner dem idag. Kanske med någon form av wearable tech. 

Källa