1
1
https://www.mobil.se/nyheter/annu-ett-bakslag-for-vr-facebook-pensionerar-oculus-go
568829
Nyheter
falskt
Slutet för ett VR-alternativ

Ännu ett bakslag för VR: Facebook pensionerar Oculus Go

Instegsprodukten till virtuell verklighet, Oculus Go, läggs ner.

Facebook har beslutat sig för att lägga ner Oculus Go, instegsprodukten i Facebooks VR-utbud. Företaget skriver att de är mycket nöjda med vad utrusningen har åstadkommit och att det skapade grunden till dess arvtagare - Oculus Quest - som kommer att bli företagets primära fokus framöver.

Rent praktiskt handlar det dock mer om en utfasning av utrustningen då den kommer att kunna användas även efter att försäljningen har upphört, och det kommer att släppas säkerhetsuppdateringar och buggfixar till och med 2022. Det kommer dock inte att läggas till några nya funktioner. Det kommer heller inte att läggas till nya eller uppdaterade applikationer i Oculus Store efter 4 december i år. Inte heller Oculus kommer att släppa några applikationer efter 18 december i år.

Ämnen