Blockeringen verkar fungera

Användandet av annonsblockering störtdyker

Youtubes blockering av annonsblockerare uppges ha lett till en exodus bland användarna.

Efter Youtubes globala introduktion av att blockera användare som använder programvara för annonsblockering, har mängden avinstallationer av den typen av programvara skjutit höjden. Det rapporterar publikationen Wired som citerar ett antal utvecklare av sådan programvara som uppger att det handlar om flera hundra tusen avinstallationer.

Man citerar bland annat annonsblockeringsföretaget Ghostery som säger antalet avinstallationer ökade med mellan 300 och 500 procent under oktober och att 90 procent av alla som fyllde i en undersökning när de avinstallerade programvaran angav YouTubes ändringar som anledning till avinstallationen.

Även företaget AdGuard bekräftar att antalet dagliga avinstallationer ökade under hela oktober. Efter att normalt ligga på drygt 6000 avinstallationer/dag ska man under oktober ha snittat på 11000 per dag för Chrome-tillägget, och det steg till som mest 52000 på en enda dag den 18 oktober när YouTubes meddelanden började spridas i större utsträckning.

Samtidigt ska det även förekomma nya installationer av olika programvaror, vilket kan tyda på att användare löpande installerar och avinstallerar för att se om det går att hitta en annonsblockerare som fortfarande fungerar.