Bättre bild utan högre upplösning

Bättre bildkvalitet på mobila Youtube

Youtube har börjat testa en ny grafikinställning hos en del premiumanvändare.

Publicerad Uppdaterad

Youtube har för en del premiumanvändare börjat smygtesta en ny videoinställning i mobilappen som ska ge bättre bildkvalitet utan att för den delen öka upplösningen. Det nya alternativet för strömmad video kallas ”1080p Premium” och den bättre bildkvaliteten uppnås med hjälp av högre bitrate i videon. Det innebär att videon inte är lika kraftigt komprimerad som de vanliga videoalternativen och därmed innehåller mer videoinformation vilket ger den högre bildkvaliteten.

Då Youtube inte själva har gått ut med information om testningen är det för tillfället okänt när det kommer att rullas ut till fler testare (alternativt lanseras till alla), och om enbart betalande användare får tillgång till funktionen eller om den kommer att omfatta alla.

Källa