Dags att gå över till Google Chat

Då försvinner Google Hangouts

Snart inleds sista steget att flytta alla Workspace-användare från Hangouts till Google Chat.

Publicerad Uppdaterad

Google har under en längre tid arbetat med att flytta Workspace-användare från gamla tjänster till nya och modernare. Nu har man spikat datum för när det sista steget ska inledas, vilket inkluderar att flytta alla som använder tjänsten Hangouts till Google Chat. Den 22 mars kommer man att inleda arbetet, vilket bland annat innebär att alla som försöker nå Hangouts via appen eller via webben istället kommer att dirigeras om till Chat, och det kommer inte längre vara möjligt för administratörer att välja bort tjänsten.

Google meddelar också att bortsett från ”ett fåtal specialfall” kommer Hangouts-historiken med konversationer att vara tillgängliga i Chat, och Hangouts webbportal kommer fortfarande att fungera.

För tillfället omfattar Googles arbete med att flytta användare till modernare tjänster och lägga ner gamla enbart Workspace-användare, men nu när det arbetet snart är genomfört kommer företaget troligtvis att inleda arbetet med samma förändringar även för privatanvändare.

Källa