https://www.mobil.se/nyheter/de-nordiska-landerna-ska-samarbeta-om-5g
565340
Nyheter
Ministerlöfte

De nordiska länderna ska samarbeta om 5G

På det nordiska stadsministermötet gick man ut med ett gemensamt uttalande om att länderna ska samarbeta för en snabb 5G-utbyggnad i länderna.

Ministermötet ägde rum i Örnsköldsvik och uttalandet om 5G är underskrivet av samtliga fem nordiska stadsministrar.

Samarbetet inom Norden ska bland annat gå ut på att se till att man har samma frekvensspektrum tillgängliga för 5G, att underlätta byggandet av testanläggningar där näten kan provas, att ta bort hinder för utbyggnad, i synnerhet vad gäller placering av basstationer. Man ser gärna särskilda insatser för 5g riktade mot transportsektorn, utryckningstjänster, jordbruk och tillverkningsindustri, bland annat. Brevet är allmänt hållet men är tänkt att fungera som ett direktiv till de ansvariga ministrarna.

Såväl utrustningstillverkare som Ericsson och Nokia som de svenska mobiloperatörerna välkomnar uttalandet. Samtidigt passar flera av operatörerna på att lyfta fram kritik mot hur Post & Telestyrelsen hanterar auktionen av det nya 700 MHz-bandet. Som den nu föreslås utformas kan en operatör köpa på sig hela frekvensspektrumet, vilket dem vore skadligt för konkurrensen. Vilken operatör man är orolig för sägs inte rätt ut, men oron uttrycks av Tele2, Telenor och Tre, så det är inte svårt att gissa vem den utpekade frekvens-hoardern misstänks vara.