Krönika

Din nya operatör: Google eller Facebook?

Några av Facebooks och Googles satsningar tyder på att företagen vill ha mer kontroll över själva internetuppkopplingen.

Publicerad Uppdaterad

Blir Facebook eller Google operatörer? Den frågan fick många att höja på ögonbrynen för några år sedan, men det är ett annat läge idag.

Google satsar sedan en tid tillbaka pengar på fiberanslutning i USA. Under året blev det klart att Google tar över leverans av wifi-uppkoppling på kafékedjan Starbucks i USA. Resten av världen tänker nu Google koppla upp via luftballonger med det som heter Project Loon (mer information om det nedan) och det har talats om att Google överväger en investering i en egen fiberoptisk kabel för att binda samman sina datacenter i Oregon med Asien. Med Android, världens största mobilplattform, har de även säkrat en ännu större plats i vår uppkopplade vardag. Webbjätten är dessutom tidigt ute i ett annat område som operatörer tittar på för att häva intäktsbortfallet inom traditionella kommunikationstjänster, nämligen sakernas internet.

En liknande utveckling sker hos Facebook. De står tillsammans med andra bolag bakom initiativet Internet-org, som har som ambition att erbjuda internetuppkoppling till alla. I det sammanhanget hittar man motsvarigheten till Googles Project Loon: Facebook Labs drönarprojekt, som syftar till att koppla upp folk runt om i världen. Redan idag har Facebook ensamt fler användare än någon enskild operatör har runt om i världen. Sociala nätverkstjänster och meddelandeappar har redan tagit en stor del av operatörernas traditionella intäkter inom kommunikationstjänster. Ytterligare en pusselbit heter röst och den sista, den nog allra viktigaste, uppkoppling.

Om det verkligen lönar sig eller är vettigt för Google och Facebook att kontrollera kommunikationsnätverk är tveksamt. Men att man har såväl ett incitament (att säkra tillgång till de egna tjänsterna) samt pengar kanske räcker för att ta steget.  

Talar för
Uppkopplingskostnaden minskar och tjänstekvaliteten för bolagens innehållstjänster garanteras. Användaren betalar istället genom att lämna personuppgifter och konsumera reklam.

Talar emot
Det mest tveksamma för användarna, förutom integritetsfrågan, är huruvida aktörer som själva tillhandahåller innehållstjänster kan garantera neutral tillgång till andras innehållstjänster. 

Om Project Loon
Project Loon handlar om att skapa ett nätverk av uppkopplade ballonger omkring 20 000 meter ovanför markytan. Varje nätverksutrustad ballong kan dels skicka signaler till ballonger i närheten (maximalt 40 kilometer) som i sin tur skickar informationen vidare till andra ballonger, dels skicka signaler till markytan, exempelvis till antenner.