Annons

Överklagan avslås och PTS kritiseras

Domen har fallit: Huawei fortsatt förbjudna i svenska 5G-nät

Domen i Förvaltningsrätten har nu fallit. Domstolen ogillar Huaweis överklagande och håller med PTS om att förbudet mot att använda Huaweis utrustning i svenska 5G-nät har fattats på goda skäl.

Publicerad Uppdaterad

I sin avgörande dom konstaterar Förvältnignsrätten i Stockholm att PTS har haft skäl att förena tillstånden för svenskt 5G med att Huawei av operatörerna hålls ute från centrala funktioner i näten. Efter at ha hört båda sidor konstaterar Förvaltningsrätten att det kan innebära skada för rikets säkerhet om Huaweis produkter används i centrala delar av 5G-näten och nämner aven att beroende av personal elelr funktioner baserade i andra länder kan äventyra Sveriges säkerhet. Under rättegången hördes bland annat vittnen från Säpo, PTS och Tele2:s föredetta teknikchef Thomas Helbo.

Ämnen som tagits upp under rättegången är hur Huweis ägande ser ut, att Huawei själva anser sig vara ägda av de anställda, men där Säpos slutsats är att ägandet hanteras genom en fackförening och att fackföreningar i Kina står under kontroll av kommunistpartiet.

- Sveriges säkerhet är ett tungt vägande skäl och förvaltningsrätten har beaktat att det endast är Säkerhets­polisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säker­hetsläget och hotbilden mot Sverige, säger rättens ordförande Ulrika Melin i ett pressmeddelande.

I och med beslutet som nu fattats är alltså de operatörer som tidigare tog hem auktionen om att få bygga 5G-nät hänvisade till andra leverantörer, som Ericsson och Nokia. PTS, Post- och Telestyrelsen får dock kritik av Förvältningsrätten, för att de inte kommunicerat med Huawei. Rätten anser dock inte att det här är fog nog för att upphäva beslutet, utan förbudet står fast. Utöver ny nätutbyggnad så innebär förbudet även att operatörerna måste befintlig teknik från Huawei avvecklas senast 1 januari 2025. 

Sedan tidigare har det meddelats att Tele2 och Tre använder utrustning från Huawei i sina befintliga 5G-nät medan Telia använder Ericssons utrustning.

Domen kan överklagas till Högsta Förvaltningsrätten, så sista ordet behöver inte vara sagt.

Källa