https://www.mobil.se/nyheter/efter-huawei-diskussionerna-nytt-initiativ-for-sakrare-svenska-5g-nat
566967
Nyheter
EU-rekommendation blir riskanalys

Efter Huawei-diskussionerna: Nytt initiativ för säkrare svenska 5G-nät

Sveriges regering har givit Post- och Telestyrelsen i uppdrag att göra en riskanalys kring 5G.

Regeringen har idag den 2 maj tagit beslut om att ge uppdrag till PTS, Post- och Telestyrelsen att analysera säkerhetsriskerna i kommande svenska 5G-nät. Detta initiativ kommer mot bakgrund av att EU-kommissionen rekommenderat EU:s medlemsländer att just bedöma de säkerhetsrisker som påverkar ett 5G-nät på nationell nivå och att sedan vidta eventuella åtgärder.

Huawei i skottgluggen

När det gäller just säkerhet och 5G har Huawei varit i fokus i nyhetsflödet och flera länder har tidigare hindrat Huawei från att leverera utrustning till näten. Misstanken har varit att Huaweis utrustning kan innehålla möjligheter för kinesiska staten att ta del av känslig information, även om inga sådana bakdörrar bevisats. Eftersom 5G ska användas främst för sakernas internet och ge möjlighet att styra bilar, lås, industrier, hälsoutrustning och annat är säkerheten av extra stor vikt.

EU:s initiativ är inte riktat direkt mot Huawei utan har som mål att skapa nationella riskbedömningar oavsett teknikleverantör för att sedan utifrån de enskilda ländernas riskbedömningar skapa en gemensam riskbedömning för hela unionen. I den svenska riskbedömningen ska PTS ta hjälp av Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt samt ta in synpunkter från branschorganisationer och till exempel operatörerna.

5G i Sverige dröjer

I Sverige dröjer det innan 5G är igång på allvar och ingen av operatörerna har ännu något lanseringsdatum, men tester pågår. I USA och Sydkorea, de länder som ligger längst fram är däremot näten igång i mindre skala och de första 5G-telefonerna har redan kommit ut.