Ny standard

En mobil arbetsplats är en attraktiv arbetsplats

Ett arbetsutrymme på Agora i Berlin, ett exempel som Aruba Networks rapport lyfter fram som den nya, mobila arbetsplatsen. Foto: Agora
Ett arbetsutrymme på Agora i Berlin, ett exempel som Aruba Networks rapport lyfter fram som den nya, mobila arbetsplatsen. Foto: Agora

Inte bara den yngre generationen förväntar sig att arbetsplatsen är mobil.

Publicerad Uppdaterad

Medan allt fler väljer att arbeta var och när de vill förbereder sig företagen för nya mobila utmaningar. Det kommer fram i en ny, global undesökning från mobilitetslösningsleverantören Aruba Networks. Över hälften, 51 procent av de tillfrågade företagen såg allt fler arbeta utanför kontoret och nästan lika många, 46 procent, sade sig ha gett it-avdelningarna större budgetar för framtida mobilitetsprojekt.

– Jag reagerade spontant på att undersökningssvaren gjorde att man trodde att vi vänt oss till studenter. Men det är tydligt att vi har samma uppfattning om hur viktigt mobilitet är i dag. Vi vill alla ha det här mobila! Det är inte en generationsfråga, slår Maria Tiderman, Sverigechef på Aruba Networks, fast.

Sverige i ledningen
Maria Tiderman framhåller samtidigt Sverige som ett föredöme.

– Sverige ligger generellt högt tack vare en hög mobilpenetration. Svenska företag har kommit långt, säger hon. 

Maria Tiderman, vd Aruba Networks Sverige
Maria Tiderman, vd Aruba Networks Sverige

Kanske något förvånande pekar hon inte i första hand ut stora, internationella koncerner som de som ligger i framkant i den mobila utvecklingen.

– Kommuner och skolor har kommit långt i mobila investeringar, säger i stället Maria Tiderman. 

Surfplattors popularitet som hjälpmedel i skolbänkarna är något som inte minst bekräftas av en explosion av utbildnings- och läxhjälpsappar

BYOD-debatt “omodern”
Vanligast var dock att ge större resurser till wifi. Det gjorde över 70 procent av de tillfrågade i undersökningen.

– Alla förväntar sig att det finns wifi i någon form, säger Maria Tiderman. Var vi än reser är det första man frågar efter på hotellet det trådlösa nätverket. Annars vill man ju inte bo där.

De mobila wifi-investeringarna har enligt rapporten gjort debatten kring BYOD, Bring your own device, att låta medarbetare använda sina egna mobiler eller datorer i jobbet näst “omodern”. De flesta företag kan redan tillåta detta tack vare säkerhetslösningar genom brandväggar och olika grader av åtkomst till systemen beroende på tidpunkt och var geografiskt och på vilken enhet medarbetare befinner sig, förklarar Maria Tiderman.

Outnyttjade möjligheter för handeln
Medan skolor och hotell alltså har anpassat sig efter en allt mer uppkopplad värld ser Maria Tiderman andra branscher ännu inte fullt ut utnyttja de möjligheter mobiliteten ger.

– Retail skulle kunna göra mycket mer inom positionering. Om jag ska köpa en säng så borde det komma upp en karta var jag hittar den så fort jag går in i butiken. När alla har devicer så ska man ju utnyttja det. Vi använder mobiler allt mer både i och utanför arbetet, så de kan bli ett hjälpmedel både för kunder men också internpersonal.

Maria Tiderman understryker att hon inte menar att låta anklagande och pekar ut flera lyckade lösningar inom handeln, exempelvis erbjudanden i telefonen att visa upp i affärer och mobila betalningar.

Ni har vänt er till it-avdelningarna med er undersökning, men en nysläppt rapport lyfter fram att företag tvekar inför vem som ansvarar för uppkopplade lösningar: är det it-avdelningen, vd, produkt- eller kanske marknadsavdelningen? 

– Jag skulle säga IT i första hand, i alla fall när det kommer till wifi och nätverksaccess. Men om man pratar om exempelvis positionering som vi gjorde innan, då ligger det kanske snarare på marknadsavdelingen. Jag förstår svårigheten i att tydliggöra var ansvaret ligger, säger Maria Tiderman.

– Vad vi kommer se mer av framöver är ett tajtare samarbete mellan alla de här avdelningarna, förutspår hon.

Attraktiva arbetsgivare är mobila
Tajtare samarbete överlag karaktäriserar den kreativa, mer sociala och mindre hierarkiska arbetsplats som den “mobila generationen” inte bara driver utvecklingen mot men också kräver, konstaterar Aruba Networks rapport. Samtidigt som den blir allt mindre platsspecifik så blir själva kontoren öppnare, utan bestämda skrivbordsplatser och byggda i nytänkande design. 

– Företagen i dag står inför att behöva göra stora förändringar, konstaterar Maria Tiderman.

Om Aruba Networks undersökning

Webbenkät med svar från 1000 anställda på Aruba Networks kunders IT-avdelningar.

Undersökningen omfattar 18 marknader: USA, Canada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Turkiet, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Singapore, Malaysia, Indien, Indonesien och Sydafrika.