Hårda bud

EU: "Google missbrukar sin ställning”

Foto: Kristina Alexanderson/Flickr

EU vill se Google uppstyckat och ska granska sökannonseringsjättens arbetsmetoder.

Publicerad Uppdaterad

EU vill se Googles sökmotorverksamhet skild från bolagets övriga kommersiella tjänster. Det meddelade Europaparlamentet på torsdagen i ett pressmeddelande, med hänvisning till EU:s konkurrenslagstiftning:
– För ledamöterna är det särskilt viktigt att motverka att dominerande internetföretag missbrukar sin ställning, skriver man.

Europaparlamentet välkomnar också EU-kommissionens löfte att undersöka Googles och andra sökmotorföretags arbetsmetoder:
– Det är viktigt att se till att det ingen diskriminering sker när man söker på nätet. Sökmotorers indexering, utvärdering, presentation och rangordning måste därför vara opartisk och insynsvänlig, skriver man.

Vidare konstaterar man att den bristande konkurrensen på sökmarknaden är ett av hindrena för att EU:s digitala marknad ska kunna inbringa ytterligare 260 miljarder euro varje år och dessutom öka unionens konkurrenskraft. Även frågorna om slopade roamingavgifter, nätneutralitet och gemensamma standarder för molntjänster är hinder Europaparlamentet vill se undanröjda så fort som möjligt.