Tillverkare kan tvingas reparera

EU trappar upp om reparationer

Nu går EU vidare med kraven på att elektroniktillverkare måste kunna erbjuda reparationer.

Publicerad Uppdaterad

I höstas presenterade EU ett förslag om att tillverkare av bland annat mobiler och surfplattor måste göra det enklare att reparera enheterna för att öka deras livslängd och därmed minska mängden elektronikskrot. Det skulle även vara ett krav att det måste finnas reservdelar i upp till tio år.

Nu har man kommit så långt att lagförslagen är bestämda, och att man nu kan gå vidare med förhandlingar mellan Europaparlamentet och medlemsstaterna innan förslagen kan bli lag.

Bland de förslags som man har tagit med inte bara reglerna för möjligheter att reparera och under hur lång tid, utan även sådant som att företag som säljer konsumentvaror inom EU måste kunna erbjuda reparationer istället för att bara ersätta en skadad vara utan kostnad gratis om det ligger inom en laglig garantiperiod. Det är dock ett undantag om det skulle visa sig att det är billigare att byta ut enheten än att reparera den. Även efter att garantin har löpt ut förväntas tillverkare kunna erbjuda reparationer i fem till tio år efter köpet, om kunden begär det och en reparation är möjlig.

EU uppskattar att omkring 35 miljoner ton avfall kommer från elektroniska produkter som kasseras i förtid, medan ersättningsprodukter kostar konsumenterna 12 miljarder euro årligen.

Man har också föreslagit regler om kraftfullare åtgärder mot företag som gör påståenden sitt miljöarbete som de inte kan bevisa.