1
1
https://www.mobil.se/nyheter/europa-ett-steg-narmare-lag-om-usb-c-laddning
572790
Nyheter
falskt
Byråkratis kvarnar mal vidare

Europa ett steg närmare lag om usb C-laddning – förslaget godkänt

Standardiseringen för laddning, inte bara för fysiska portar utan även effektmässigt, drar allt närmare.

Europaparlamentet har nu godkänt det lagförslag som kommer att tvinga tillverkare av bland annat mobiler och surfplattor att utrusta enheter med en laddningsport med usb C för att de ska få säljas inom EU. Denna förändring måste genomföras före utgången av 2024.

De utarbetade reglerna, som hade lagts fram till parlamentet av EU-kommissionen, ska nu gå till Europeiska rådet för godkännande. När detta är gjort skulle lagen träda i kraft kort därefter.

Om den godkänns kommer lagstiftningen inledningsvis gälla surfplattor, mobiler och kameror, för att sedan utvidgas till bärbara datorer och annan mindre elektronik.

Då de flesta mobil- och elektroniktillverkare redan använder usb C kommer det i många fall inte att bli någon förändring alls. Det stora undantaget är Apple som i många fall fortfarande använder Lightning, blanda annat på sina Iphone.

Däremot innehåller förslaget även regler för snabbladdning, vilket innebär att alla enheter som stöder anläggningen måste fylla på energiresurser i samma takt. Detta skulle inte behöva betyda så mycket i fråga om omställning, däremot kan det komma att få effekter för mobiltillverkare som i allt större omfattning använder snabbladdning och kapaciteten för laddning som ett konkurrensmedel.