https://www.mobil.se/nyheter/fitbit-samarbetar-med-forskare-for-att-upptacka-sjukdom
568532
Nyheter
falskt
Corona i tekniken

Fitbit samarbetar med forskare för att upptäcka sjukdom

Många olika smarta enheter används för att hjälpa sjukvården att ta fram strategier för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. Nu startar en ny studie där man ska börja testa hur olika wearables kan användas.

Smarta verktyg för att detektera och informera om sjukdomar har börjat användas allt mer för att minska spridningen av coronaviruset. Nu har Fitbit inlett ett samarbete med Stanford School of Medicine för att försöka ta reda på om smarta klockor och andra wearables kan användas för att minska och spåra smittspridningen. Smarta klockor och andra wearables gör många mätningar varje dag, bland annat kan de läsa av puls. Det är denna information som man hoppas ska kunna använda för att tidigt kunna identifiera en sjukdom. 

Ett pilotprojekt har påbörjats för att samla ihop data från fem olika tillverkare av wearables. Datan från dessa kommer att matchas mot ett frågeformulär som ska ta fram fem olika algoritmer (en för varje märke). Dessa algoritmer ska sedan användas för att ta fram hälsostatus hos bäraren. 

Fitbit har donerat 1000 enheter till projektet och dessutom ger de sina användaren möjlighet att delta i studien.