https://www.mobil.se/nyheter/fitbit-undersoker-om-smartklockor-kan-detektera-corona
568664
Nyheter
falskt
Frivillig studie

Fitbit undersöker om smartklockor kan detektera corona

Fitbit undersöker nu om klockor och aktivitetsmätare kan detektera tecken på Covid19 på ett tidigt stadium.

Smartklockor som Fitbit samlar in en hel del information om användarens hälsa, som puls i förhållande till aktivitet, variation i syresättningen av blodet, variation i hjärtrytmen vid sömn med mera. No hoppas man att dessa data ska kunna varna om man håller på att bli sjuk i Covid19 eller andra sjukdomar.

Studien sker på frivillig bas genom att användaren kan registrera sig i Fitbits app. I dagsläget är det användare i USA och Kanada som får frågan om de vill delta.

Fitbit har tidigare samarbeten med flera forskningsinstitut, som Scripps och Stanford, men den här studien utför man på egen hand.

Det finns inga garantier för att studien kommer att ge något användbart resultat, men i bästa fall lyckas man skapa en algoritm som kan varna om det finns risk att du håller på att bli sjuk före du själv känner av det.

Källa

Ämnen