Budgetmodeller driver

Försäljningen av Lumia-mobiler ökar

Microsoft ökade försäljningen av sina Lumia-smartphones under förra årets sista kvartal. Tillväxten sägs främst beröra billigare modeller.

Publicerad Uppdaterad

Det är inte lätt att bena ut Microsofts mobilförsäljning när företaget redovisar sitt kvartalsbokslut för de sista tre månaderna 2014. Företaget är selektivt med vilka siffror man visar upp från mobilområdet och några siffror från förra året finns ju inte att jämföra med då verksamheten då tillhörde Nokia med delvis annan redovisning.

Klart är i alla fall att försäljningen av Microsofts Lumia-smartphones med Windows Phone ökar igen. Under kvartalet sålde man 10,5 miljoner Lumiamobiler, mot 9,3 miljoner kvartalet innan. Tillväxten sägs främst komma från budgetsegmentet, vilket ju inte är så konstigt då samtliga mobiler som Microsoft släppt andra halvåret 2014 på ett eller annat sätt var budgetvarianter. Man säger sig i framtiden vänta sig en försäljning på 1,4 - 1,5 miljarder dollar per kvartal för sina smartphones, återigen med tyngdpunkt på lågprissegmentet. Denna siffra är svår att jämföra då man inte särredovisar omsättningen för smartphones det senaste kvartalet.

Omsättningen för mobilområdet som helhet var 2,28 miljarder dollar, ner från 2,61 miljarder kvartalet innan, med en bruttomarginal på 14 procent. En stor del av minskningen stod uteblivna licensintäkter för Windows Phone för, då man inte längre får betalt av Nokia, eller någon annan heller för den delen, för Windows Phone. Microsoft sålde 39,7 miljoner mobiler av enklare slag under perioden, en fortsatt minskning som troligen innebär att Apple går om före detta Nokia mätt i antal levererade mobiler per kvartal.

Ett område som tagit fart är Surface-plattan, där försäljningen av Surface-enheter och tillbehör uppgick till 1,1 miljarder dollar, en ökning med 24 procent jämfört med perioden innan, vilket får ses som en framgång för platt/datorhybriden Surface 3.

Som helhet gjorde Microsoft en vinst under kvartalet på 5,86 miljarder dollar, mot 6,56 miljarder året innan, på en inkomster på 26,47 miljarder dollar.

Källa