Stor studie genomförs just nu i USA

Forskare: Skärmtid kan ha samband med förändring av barns hjärnor

Foto: PTS

Sambandet är ännu inte säkerställt, men en pågående studie i USA visar tecken på att skärmtid kan kopplas till förändringar av barns hjärnor.

Publicerad Uppdaterad

Diskussionen om hur mycket skärmtid man ska tillåta sina barn är känslig. Vissa menar att larmrapporterna om att det skulle vara skadligt är överdrivna, medan andra håller fast vid att man bör minimera skärmtiden i största möjliga utsträckning. Och nu har den amerikanska myndigheten National Institutes of Health inlett en större studie, där man ska försöka utröna huruvida mycket skärmtid är skadligt eller inte för barn. Studien genomförs på inte mindre än 4 500 barn i åldern 9–10 år, och de första indikationerna har redan kommit. Forskarna kan konstatera att det förekommer en för tidig förtunning av hjärnbarken bland barn med mer än sju timmars skärmtid om dagen, något som skulle kunna påverka förmågan att bearbeta infomration från omvärlden. 

För tidigt att slå fast

Forskarna själva poängterar dock att studien ännu befinner sig på ett för tidigt stadium för att man ska kunna fastslå att skärmtiden är den bakomliggande orsaken till förtunningen av hjärnbarken. Doktor Gaya Dowling, som leder studien, menar att man måste följa barnen över en längre tid för att se om det finns ett säkert samband eller inte. Men för den som inte vill ta några risker, så kan det förstås vara bra att försöka hålla skärmtiden nere till dess att vetenskapen kan svara definitivt på frågan. 

Källa