Googles AI får nytt namn

Google Bard blir Gemini

Allt mer information tyder på att Googles generativa AI Bard kan få nytt namn redan denna vecka.

Från att ha kortat ner Google Bard till enbart Bard, kommer nu ytterligare en vändning då Google i alla avseenden verkar överge namnet Bard för att istället satsa fullt ut på namnet Gemini. Det är läckaren Dylan Roussel som har publicerat ett dokument om förändringar för Google Bard, vilken tar upp att Google planerar att döpa om Bard till Gemini redan den 7 februari. Detta för att tydligare visa att tjänsten nu använder den nya språkmodellen Gemini. Man skriver också att den mest kraftfulla språkmodellen Gemini Ultra kommer att bli tillgänglig via en prenumeration. 

Däremot kommer inte Gemini-appen att lanseras i Storbritannien, Schweiz, eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). 

Möjligtvis kan namnet Bard komma att leva kvar i någon form då Google konstaterar att detta är inledningen på vad man kallar “the Gemini era”. Gemini är ju som bekant det latinska namnet på stjärnbilden tvillingarna.