https://www.mobil.se/nyheter/google-borjar-med-autospelande-videoklipp-i-playbutiken
567481
Nyheter
Lär sannolikt irritera många användare

Google börjar med autospelande videoklipp i Playbutiken

[{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/skarmavbild_2019-09-02_kl._14.14.46.png?itok=xecJXDem', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/skarmavbild_2019-09-02_kl._14.14.46.png?itok=-kUrqvWR', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/skarmavbild_2019-09-02_kl._14.14.46.png', w: 661, h: 377, title: ' ' },]
Googles Playbutik blir en aning mer påträngande från och med den 1 november.

Det ska bli lättare att upptäcka innehåll i Playbutiken. Ja, det är i all fall det huvudargument som Google anför kring att man inom kort väljer att börja spela upp videoklipp i Playbutiken med automatik. Det framgår av ett meddelande som man nu skickat ut till utvecklarna, där man förklarar att alla annonser i videklipp måste inaktiveras till dess. Om det förekommer annonser i klippen menar man att användarna kan riskera att bli förvirrade, vilket förvisso stämmer. Men att börja med automatisk uppspelning av videoklipp överhuvudtaget lär också göra rätt många användare irriterade, vare sig det handlar om annonser eller någonting annat. 

Utvecklarna uppmanas även att tillhandahålla förhållandevis korta klipp på mellan 30 sekunder och två minuter. Det är oklart om man som besökare i Playbutiken kan välja bort autospelande videoklipp, men vi får hoppas att Google lägger till någon dylik funktion. Vill man att användarna lättare ska upptäcka nytt material så finns det ju förstås också en mängd andra åtgärder man skulle kunna vidta. Inte minst så skulle man behöva se över sökfunktionen en smula. Det är även oklart huruvida man kommer att låta videoklippen spelas upp automatiskt enbart över wifi, eller om man kommer att medge saken även vid mobiluppkoppling. I det senare fallet blir det förstås en fråga om dyrbar datakonsumtion för användarna.