Samarbete med Tre

Google försöker skrota roamingavgifter

Google sägs tala med operatören Tre om ett samarbete som ska göra att data, sms och samtal kostar lika mycket oavsett var i världen kunden befinner sig.

Publicerad Uppdaterad

Det kan fortfarande bli väldigt dyrt för den som använder mobiltelefonen utomlands. Orsaken är de så kallade roamingavgifterna som gör att sms, samtal och data kostar betydligt mer så fort du rör dig utanför hemlandets gränser. Det här vill Google komma ifrån när de nu själva arbetar för att erbjuda abonnemang med hyrd nätkapacitet från befintliga mobiloperatörer.

En samarbetspartner i sammanhanget tycks operatören Tre vara. Enligt brittiska The Telegraph för de båda bolagen samtal om ett samarbete som skulle göra det möjligt för Googles amerikanska kunder att använda sina telefoner utan extra avgifter när de reser i något av de länder där Tre har mobilnät.

Tre erbjuder idag slopade roamingavgifter för bland annat sina kunder i Storbritannien. De kan surfa till priser som hemma när de befinner sig i Spanien, USA, Sverige, Italien, Finland eller någon av de 12 andra länder som ingår. En liknande tjänst har även erbjudits svenska kunder hos Tre, men den finns inte längre kvar.

De källor som The Telegraph hänvisar till säger att just Tre är en naturlig partner till Google just eftersom bolaget redan arbetar för att slopa roamingavgifterna för sina kunder. Googles motiv med satsningen sägs vara att tvinga de amerikanska operatörerna till ökad priskonkurrens, men någon motsvarande satsning på den europeiska marknaden tycks inte vara planerad.

Varken Google eller Tre har velat kommentera uppgifterna.

Källa