https://www.mobil.se/nyheter/ingen-tv-licens-f-r-mobiler-och-surfplattor
556634
Nyheter
Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen

Ingen TV-licens för mobiler och surfplattor

[{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/imported/632311.jpg?itok=WYaOsWip', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/imported/632311.jpg?itok=oYNhPk3H', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/imported/632311.jpg', w: 900, h: 500, title: ' ' },]
Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom avslagit Radiotjänsts tolkning att datorer ska vara TV-licenspliktiga. Domen innebär att även mobiler och surfplattor blir fria från TV-licens.

När TV4 och SVT började lägga ut sitt innehåll som strömmande media på Internet uppstod plötsligt frågan om därmed även datorer, mobiler och surfplattor blev att betrakta som TV-mottagare och därmed licenspliktiga. Radiotjänst gjorde tolkningen att så var fallet och började kräva TV-licens även från svenskar som inte har TV men däremot dator eller mobil.

En man i Lund valde att ta strid i frågan, och ärendet gick till domstol. Såväl förvaltningsrätten som kammarrätten gav Radiotjänst rätt. Ärendet överklagades då till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu fällt sin dom vilken river upp de lägre instansernas domar.

Processen har huvudsakligen handlat om tolkningen av två ord, dels om hur "avsedd" ska tolkas som i lagtexten "apparater avsedda att ta emot TV-sändningar", dels om strömmande webb-tv kan räknas som "utsändningar".

I det första fallet finner Högsta förvaltningsdomstolen att lagen i sig är otydlig, och att det i lagens förarbeten finns formuleringar kring lagens avsikt som både ger stöd för och motsäger Radiotjänsts tolkning. Högsta förvaltningsdomstolen anser dock att tv-licensen är en betungande avgiftsskyldighet, och att en utökning av en sådan förpliktigelse måste ha ett tydligt lagstöd om den ska genomföras. Något sådant tydligt lagstöd finns inte i dag, och alltså anser man att datorer inte ska klassas som utrustning "avsedd" för TV-mottagning.

Vad gäller punkten om webb-tv är "utsändningar" konstaterar Högsta Förvaltningsdomstolen att enligt avgiftslagen är webb-TV utsändningar, men några sådana utsändningar fanns inte när lagen skrevs. Däremot innehåller den senare Yttrandefrihetsgrundlagens förarbete särskilda formuleringar som särskiljer webb-TV från övriga utsändningar. Högsta förvaltningsdomstolen anser därför att SVT Play och TV4 Play inte är att betrakta som TV-sändningar.

Rättsprocessen gällde specifikt datorer med Internet-uppkoppling, men det finns ingenting i domen som inte är applicerbart även på mobiler och surfplattor. Den som inte har TV, men däremot mobil eller surfplatta, och tvingats betala TV-licens kan därmed sluta med det nu.