Slutet för Moores lag?

Intel sänker tempot i processorutvecklingen

Intel har aviserat att man tänker använda samma processteknik tre år i taget i stället för två.

Publicerad Uppdaterad

Moores lag är uppkallad efter Intels grundare Gordon E Moore, och går ut på att beräkningskraften i nya processorer fördubblas vartannat år. Detta är något vi vant oss vid, men som Intel själva påpekat är Moores lag inte en naturlag utan en branschmålsättning, som uppnås genom enorma nyinvesteringar i produktionsanläggningar.

Intel har för närvarande en produktionscykel där man minskar ner processernas storlek, vilket kräver nya fabriker, vartannat år, och optimerar användandet av processerna för att öka prestandan vartannat år. Men nu har man officiellt gått ut med att man kommer att växla till en treårscykel, där det tredje året i praktiken inte kommer att ge några större prestandaförbättringar.

En orsak är att fysikens lagar gör det allt svårare att minska ner processerna ytterligare. Dagens kretsar har ledningsbanor som är 14 nanometer breda, och nästa generation har 10 nanometer. Det innebär att ledningsbanorna bara är 20 kiselatomer breda.

Intel tillverkar bara i begränsad utsträckning processorer till mobiltelefoner, men det finns få spelare kvar i branschen som klarar av att driva utvecklingen av nya processtekniker, och i dag är det Intel, TSMC och Samsung som gör en stor del av alla mikrochip. Andra tillverkare av mikroelektronik låter helt enkelt någon av dessa stå för tillverkningen av deras kretsar.

Intel räknar med att man fortfarande kommer att vara först med 10 nanometerskretsar, men sedan återstår det att se om konkurrenterna klarar av att hålla ett högre tempo eller om de också kommer att bromsa takten. TSMC har fortfarande utlovat en 5 nanometersprocess till år 2020, men om man backar på det och följer i Intels fotspår lär det innebära slutet för Moores lag.

Källa