Att veta men inte göra

Låg användning av mobilsamtal via WiFi visar ny undersökning

Trots ett behov är det inte många som använder Wi-Fi för mobila samtal.

Publicerad Uppdaterad

Att låta sin mobiltelefon inte bara använda den vanliga samtalsuppkopplingen utan även ringa vanliga mobilsamtal via Wi-Fi är något som många känner till men inte lika många använder. Det visar en undersökning som genomförts av Demoskop på uppdrag av Tele2 där man frågade 1343 personer i hela Sverige som bor i flerfamiljshus om deras mobil- och wifi-täckning i deras bostäder. Resultatet visar att uppkopplingen är god - 96 procent av de som bor i flerfamiljshus säger sig ha bra mobiltäckning, 97 procent att de har Wi-Fi i sina bostäder. 

Av de som hade problem med sin mobila täckning var det 4 procent som sade sig ha problem med mobilsamtal i hela lägenheten och 19 procent i delar av lägenheten. Ett sätt att få bra kvalitet är att göra mobila samtal, precis som vilka mobilsamtal som helst, där man utnyttjar Wi-Fi för samtalet. Undersökningen visar också att 85 procent av användarna som upplever dålig täckning känner till detta, däremot är det mindre än hälften - 49 procent – som faktiskt gör det.

Det undersökningen däremot inte presenterar är orsakerna till att inte fler utnyttjar mobilsamtal via WiFi trots att de säger sig känna till att det ger bättre samtalsuppkoppling.