Rapport från Ericsson

M2M-abonnemang och datatrafik exploderar

Ericsson spår rejäl tillväxt bland annat för M2M-abonnemang och datatrafik i årets upplaga av företagets Mobility Report.

Publicerad Uppdaterad

Mobilbaserad M2M-kommunikation kommer att växa explosionsartat inom de närmsta fem åren. I Ericssons årliga Mobility Report konstateras nämligen att antalet maskin-till-maskin-lösningar där mobilabonnemang används för kommunikationen kommer att öka från cirka 200 miljoner idag till 600 eller 800 miljoner fram till 2019.

2G dominerar fortfarande mobilabonnemangen för M2M-kommunikation.

Medan rapporten visar att en allt större del av mobilabonnemangen i världen använder sig av 3G och 4G, så är det alltjämt fortfarande 2G som dominerar när det gäller de M2M-lösningar som används idag. 60 procent av M2M-kommunikationen sker fortfarande via 2G. Anledningarna till det uppges bland annat vara att enheter för GSM-kommunikation fortfarande är billigare än enheter med stöd för 3G och 4G, samt att många av de användningsområden där mobilbaserade M2M-lösningar är i funktion idag heller inte behöver mer bandbredd än att det räcker med en vanlig GSM-anslutning. Samtidigt spås siffrorna förändras i takt med tillväxten och 2019 tror man att 20 procent av M2M-kommunikationen kommer ske genom LTE-utrustade enheter, att jämföra med 1 procent som siffran låg på under slutet av 2013 enligt rapporten.

Vad gäller den totala mobila datatrafiken världen över så är datatrafiken som mobila maskinlösningar står för samtidigt försvinnande liten. M2M-kommunikationen står nämligen bara för 0,1 procent av den totala nättrafiken i bytes räknat.

Datatrafiken per månad i världen från 2010 till 2014.

Snabb ökning för datatrafik

Datatrafiken i mobilnäten har också ökat explosionsartat. Under första kvartalet i år skickades nämligen lika mycket data genom mobilnäten som det gjordes under hela 2011, enligt rapporten. Mellan första kvartalet 2013 och motsvarande period i år ökade datatrafiken med hela 65 procent för att nu ligga på omkring svindlade 2 400 petabyte i månaden.

Mängden datatrafik ökar enormt snabbt till 2019.

Tillväxten väntas fortsätta öka i mycket hög takt, så att det när det är dags att kika på framtidsutsikterna för datatrafiken för år 2019 blir läge att tala exabyte (1 000 000 000 000 000 000 byte) istället för petabyte. Den månatliga datatrafiken spås nämligen hamna kring omkring 3300 petabyte varje månad år 2019.

Abonnemangen fortsätter bli fler

Samtidigt spår rapporten också att antalet mobilabonnemang totalt sett också kommer att fortsätta att växa. Under första kvartalet i år fanns det 6,8 miljarder mobilabonnemang i världen, vilket är en ökning med 7 procent på ett år. Den siffran väntas växa till 9,2 miljarder fram till 2019, och då spås 35 procent av abonnemangen vara LTE-abonnemang. Den starka tillväxten väntas framför allt ske genom att allt fler abonnemang tillkommer i Asien, Mellanöstern och Afrika.

Källa